Електронен вестник
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧ. 2019/2020 Г.
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧ. 2019/2020 Г.

Утвърден е държавният план-прием за учебната 2019/2020 година по специалностите:

- Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

- Електрически инсталации

- Оптически комуникационни системи

- Компютърни мрежи

- Компютърна техника и технологии

Всички специалности са с разширено изучаване на английски език и срок на обучение 5 години.

За повече информация посетете рубриките "Прием" и "Учебен процес. Документи"

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012