Електронен вестник
ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПЛОЖЕНИЕ
ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПЛОЖЕНИЕ

ПЪРВА СМЯНА

1 ЧАС 8,00 - 8,30

2 ЧАС 8, 40 - 9, 10

3 ЧАС 9, 20 - 9, 50

4 ЧАС 10, 05 - 10, 35

5 ЧАС 10, 45 - 11, 15

6 ЧАС 11, 25 - 11, 55

7 ЧАС 12, 00 - 12, 30

ВТОРА СМЯНА

1 ЧАС 12, 40 - 13, 10

2 ЧАС 13, 20  -13, 50

3 ЧАС 14, 05 - 14, 35

4 ЧАС 14, 45 - 15, 15

5 ЧАС 15, 25 - 15, 55

6 ЧАС 16, 00 - 16, 30  

 

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012