Електронен вестник

Държавни квалификационни изпити

 

 

 

 

                        

    

Държавни квалификационни изпити
Сесия Теория Практика Подаване на заявления
2-ра степен 3-та  степен ЕДТ ЕТЕИ ЕМЕИ  KM КТТ ОКС ЕОПАТ
януари 23.  01.2019г. 23. 01.2019г. 25.  01.2019г. 25 01.2019г. 25. 01.2019г. 24. 01.2019г. 25. 01.2019г. --- 24. 01.2019г. 21. 12.2018г.
юни 06. 06.2019г. 06. 06.2019г. 3 и 4. 06.2019г.

3 и 4. 06.2019г.

3 и 4. 06.2019г. 3,4 и 5. 06.2019г.

10 и 11 06.2019г.

3,4 и 5. 06.2019г.

13 и 14. 06.2019г. 10. 05.2019г.
септември 11. 09.2019г. 11. 09.2019г. 24 и 25. 09.2019г. 24 и 25. 09.2019г. 24 и 25. 09.2019г. 24 и 25. 09.2019г. 26 и 27. 09.2019г. 24 и 25. 09.2019г. 26 и 27. 09.2019г. 30. 08.2019г.

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012