Електронен вестник

Новини

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧ. 2019/2020 Г.
ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧ. 2019/2020 Г.
Утвърден е държавният план-прием за учебната 2019/2020 година по специалностите: - Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника - Електрически инсталации - Оптически комуникационни системи - Компютърни мрежи - Компютърна техника и технологии Всички специалности са с
Публикувана на 18-04-2019
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОТА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РАБОТА
Фирма Елин Инженеринг ООД предлага възможност за професионална реализация. За повече информация: https://www.jobs.bg/job/4590389
Публикувана на 13-11-2018
КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ПРОЕКТ ЗА ЛЮБИМА КНИГА ИЛИ АВТОР
КОНКУРС ЗА НАЙ-ДОБЪР ПРОЕКТ ЗА ЛЮБИМА КНИГА ИЛИ
Във връзка с провеждането на Националната седмица на четенето, организирана от Министерство на образованието и науката, училищното ръководство обявява конкурс между всички паралелки за най-добър проект за любима книга или автор. Регламент за участие: 1. В конкурса могат да участват проекти,
Публикувана на 10-10-2018
УСПЕШНА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА!
УСПЕШНА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА!
Скъпи ученици, уважаеми родители и колеги, С огромна чест и удоволствие Ви приветствам с добре дошли в Професионална гимназия по битова техника! Днес с вяра, надежда и любов отваряме първата страница на новата 2018/2019 учебна година. От всички нас заедно зависи да я изпълним със съдържание
Публикувана на 17-09-2018
Проект BG05M2OP001-2.006
Проект BG05M2OP001-2.006 "Ученически пра
Със заповед № РД09-54/18.01.2018г. ПГ по битова техника е включена в проект "Ученически практики" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 
Публикувана на 22-01-2018
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНИ В РАСТЕЖ
      СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 г.   На 21.06.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на
Публикувана на 21-06-2017
Писмо от АСП
Писмо от АСП
В раздел Учебен процес/Училищна документация е публикувано писмо - анотация на услуги за деца от зам.-изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане г-жа Виктория Тахова относно доставчици на социални услуги от консултативен тип
Публикувана на 30-05-2017
ПОКАНА за избор на Обществен съвет на ПГБТ
ПОКАНА за избор на Обществен съвет на ПГБТ
ДО  Г-ЖА/Г-Н ...........................   П О К А Н А   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, В изпълнение на член 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
Публикувана на 10-12-2016
Професионална гимназия по битова техника © 2012