Електронен вестник

Прием » След 7 клас

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС

 

 

  • професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК

             специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

 

  • професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК

             специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА

 

  • професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

             специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

  • професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

             специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

  • професия ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

             специалност ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

Всички специалности са с разширено изучаване на Английски език

Балообразуващи оценки: 2 х Математика + 2 х БЕЛ /от НВО/ + 1 х Информационни технологии/от свидетелството/ + 1 х Чужд език

 

 

 

 

График за прием на ученици след завършен 7ми клас
Вид дейност Срок
1 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.-05.07.2019 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 11.07.2019 г. вкл.
3 Записване на приетите ученици от първи етап на класиране или подаване на документи за втори етап на класиране до 16.07.2019 г. вкл.
4 Обявяване на класираните ученици на втори етап на класиране до 18.07.2019 г. вкл.
5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2019 г. вкл.
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2019 г.
7 Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране 24.07.-25.07.2019 г. вкл.
8 Обявяване на класираните ученици на трети етап на класиране и записване 29.07.2019 г. вкл.
9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 31.07.2019 г. вкл.
10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап 01.08.2019 г.
11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2019 г. вкл.
12 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 13.09.2019 г. вкл.
Необходими документи за кандидатстване
Професионална гимназия по битова техника © 2012