Електронен вестник

Прием » След 8 клас

ПРИЕМ след завършено основно образование (СЛЕД VIII-ми KЛАС) :

 

  • Специалност ЕЛЕКТИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ  - 13 ученици

Срок на обучение: 4 години.

Изходящо образователно и квалификационно равнище: средно образование и трета степен на професионална квалификаци

 

  • Специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА - 13 ученици

Срок на обучение: 4 години.

Изходящо образователно и квалификационно равнище: средно образование и втора степен на професионална квалификация

 

 

Приемът се извършва чрез конкурс по документи

 

Балът за класиране се образува по формулата:

2 x БЕЛ + 2 x Математика + 2 x Информационни технологии

 

МАКСИМАЛЕН БАЛ: 36

 

График за прием на ученици след завършен 8ми клас
Вид дейност Срок
Необходими документи за кандидатстване
Професионална гимназия по битова техника © 2012