Електронен вестник

Прием » Документи » След 8 клас

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

СЛЕД VIII-ми КЛАС

 

 1. Заявление  по образец от училището

 3. Оригинално медицинско свидетелство, заверено от ОЧЕН КАБИНЕТ- ЦВЕТОУСЕЩАНЕ

 

 

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 

СЛЕД VIII-ми КЛАС

 

 1. Заявление  по образец от училището

 2. Свидетелство за завършено основно образование-ОРИГИНАЛ

 3. Оригинално медицинско свидетелство, заверено от ОЧЕН КАБИНЕТ - ЦВЕТОУСЕЩАНЕ

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012