Електронен вестник

Учебен процес » Училищна документация » Документи

Самооценка на качеството на ПОО за уч. 2015/2016г. Изтегли Преглед
Стратегия за развитие на ПГБТ, гр.Пловдив 2016-2020 г. Изтегли Преглед
Годишен план за учебната 2016-2017 година Изтегли Преглед
Самооценка на качеството на провежданото ПОО през учебна 2014/2015 г. Изтегли Преглед
Годишен план за уч. 2017/2018 г. Изтегли Преглед
Анотация на услуги за деца Изтегли Преглед
Анкетна карта Изтегли Преглед
Годишен план за уч.2018/2019 г. Изтегли Преглед
Стипендии 1-ви срок 2019/2020 год. Изтегли Преглед
Прием за уч. 2019/2020 година Изтегли Преглед
Заповед за стипендии 1-ви срок 2019/2020 год. Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012