Електронен вестник

Учебен процес » Училищна документация » Правилници и закони

Закон за училищно и предучилищно възпитание Изтегли Преглед
Правилниk за вътрешния трудов ред в ПГБТ Изтегли Преглед
Етичен кодекс на училищната общност в ПГБТ Изтегли Преглед
Правилник за дейността на ПГБТ Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012