Електронен вестник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К  -  септемврийска изпитна сесия:

 

№ по ред

 

Учебен

предмет

дата

кабинет

начален час

 
 

1

2

6

7

8

 

1.

Микропроцесорни системи

02.09.2019 г.

          каб. 5

09,00

 
 

  2.

Цифрова схемотехника

 02.09.2019 г.

          каб. 5

            09,00

 
 

3.

Физическо възпитание и спорт

  02.09.2019 г.

          каб. 5

09,00

 
 

4.

Свят и личност

 02.09.2019 г.

каб. 5

09,00

 
 

5.

Оптично мултипликсиране

03.09.2019 г.

 каб. 5

09,00

 
 

6.

Физични основи на оптиката

03.09.2019 г.

каб. 5

09,00

 
 

  7.

Проектиране на електронни схеми

 03.09.2019 г.

          каб. 5  

            09,00

 
 

8.

Управление на асансьори и подемници

 03.09.2019 г.

         каб. 5

09,00

 
 

9.

Предприемачество

 03.09.2019 г.

каб. 5

09,00

 
 

10.

Методи за защита на информацията - ЗИП

04.09.2019 г.

 каб. 5

09,00

 
 

11.

Методи за диагностика, съхранение и възстановяване на информацията - ЗИП

04.09.2019 г.

каб. 5

09,00

 
 

  12.

Компютърни мрежи – I част

 04.09.2019 г.

          каб. 5  

     09,00

 
 

13.

Асансьори със сложно управление

  04.09.2019 г.

           каб. 5

09,00

 
 

14.

Български език и литература - ЗИП

 05.09.2019 г.

каб. 5

09,00

 
 

15.

Проектиране на асансьори

05.09.2019 г.

 каб. 5

09,00

 
 

16.

Математика

09.09.2019 г.

          каб. 5

09,00

 
 

  17.

Български език и литература - ЗП

10.09.2019 г.

         каб. 5

        09,00

 
 

18.

Електрически машини и апарати

 10.09.2019 г.

          каб. 5

09,00

 
 

19.

Монтаж и управление на хидравлични асансьори - ЗИП

10.09.2019 г.

каб. 5

09,00

 
 

20.

Физика иастрономия

10.09.2019 г.

 каб. 5

09,00

 
 

21.

Философия

11.09.2019 г.

каб. 5

13,00

 
 

  22.

Химия и опазване на околната среда

11.09.2019 г.

            каб. 5

        13,00

 
 

23.

История и цивилизация Християн

12.09.2019 г.

     каб. 5

09,00

 
 

24.

Компютърни мрежи и комуникации - ЗИП

12.09.2019 г.

каб. 5

09,00

 
 

25.

Биология и здравно образование

12.09.2019 г.

 каб. 5

09,00

 
 

26.

Английски език

13.09.2019 г.

каб. 5

09,00

 
 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012