Електронен вестник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите з учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К  -  юлска изпитна сесия:

 

01.07. , начало 13, 00 ч. - кабинет 5

Етика и право - 10 клас, Философия - 11 клас, Процесори и памети за РС - 11 клас, Отраслови стандарти - 12 клас

 

02.07., начало 13, 00 часа - кабинет 5

География и икономика - 10 клас, Предприемачество - 11 клас, Дънни платки за РС - 11 клас, Защита на информацията - 12 клас, Управление на асансьори и подемници - 12 клас

 

03.07., начало 13, 00 часа - кабинет 5

Руски език - 10 клас, Електрически машини и апарати - 11 клас, Английски език - 11 клас, Основи на кодирането - 12 клас, Свят и личност - 12 клас

03.07., начало 13, 00 часа - учебна работилница 6

Проектиране на електронни схеми - 11 клас

 

04.07., начало 13, 00 часа - кабинет 5

Физика и астрономия - 9, 10 клас, Компютърни мрежи - 1 част - 11 клас

04.07., начало 13, 00 часа - лаборатория 4

Основи на кодирането - 12 клас

04.07., начало 13, 00 часа - физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт - 11, 12 клас

 

05.07., начало 13, 00 часа - кабинет 5

История и цивилизация - 10, 11 клас, Периферни устройства - 11 клас, Чужд език по проесията АЕ - 12 клас

05.07., начало 13, 00 часа - лаборатория 4

УП Оптоелектронни прибори и устройства - 11 клас

 

08.07., начало 13, 00 часа - кабинет 5

Математика - 9, 10, 11, 12 клас, Информационни технологии - 10 клас

08.07., начало 13, 00 часа - лаборатория 4

УП Преносни линии - 11 клас

08.07., начало 13, 00 часа - учебна работилница 7

УП Процесори, памети и дънни платки - 11 клас

 

09.07, начало 13, 00 часа - кабинет 5

БЕЛ - 10, 11, 12 клас, Биология и здравно образование - 9, 10 клас

09.07, начало 13, 00 часа - лаборатория 4

Производствена практика - 11 клас, УП Оптически измервания - 12 клас

09.07, начало 13, 00 часа - учебна работилница 6

УП Компютърни мрежи I част - 11 клас

 

10.07., начало 13, 00 часа - кабинет 5

Химия и опазване на околната среда - 9, 10 клас, Английски език - 10 клас, Преносни линии - 11 клас, БЕЛ ЗИП - 11, 12 клас

10.07., начало 13, 00 часа - лаборатория 4

УП SDL описание на процесите в телекомуникациите - 12 клас

10.07., начало 13, 00 часа - учебна работилница 7

УП Периферни устройства - 11 клас

 

11.07., начало 13, 00 часа - кабинет 5

Електроника - 10 клас, Компютърни мрежи и комуникации ЗИП - 11 клас, Оптоелектронни прибори и устройства - 11 клас

11.07., начало 13, 00 часа - лаборатория 4

УП Комплексна практика - 12 клас

 

12.07., начало 13, 00 часа - кабинет 5

Електроенергетика - 10 клас, Основи на телекомуникациите - 11 клас

12.07., начало 13, 00 часа - лаборатория 4

Производствена практика - 12 клас

12.07., начало 13, 00 часа - учебна работилница 6

Производствена практика - 11 клас

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012