Електронен вестник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите з учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

График  юлска изпитна сесия:

01.07. , начало 13, 00 ч.

Електротехнически материали - 9 клас; География и икономика - 10 клас; Производствена практика - 11 клас; УП - по специалността - 12 клас

02.07., начало 13, 00 часа

Техническа механика - 9 клас; Руски език - 10 клас; Проектиране на електронни схеми - 11 клас; УП - лаб.по специалността - 12 клас

03.07., начало 13, 00 часа

Философия - 9 клас; Психология и логика - 9 клас; Етика и право - 10 клас, Компютърни мрежи - 1 част - 11 клас

04.07., начало 13, 00 часа

История и цивилизация - 9, 10 клас; Информатика - 9 клас; Химия и ООС - 10 клас; Процесори и памети за РС - 11 клас, УП - Компютърни мрежи - 11 клас; Свят и личност - 12 клас

05.07., начало 13, 00 часа

Информационни технологии - 9, 10 клас; УП - процесори, памети и дънни платки - 11 клас; ЗИП - Ел. инсталации ВН - 11 клас

08.07., начало 13, 00 часа

БЕЛ - ЗП - 9, 10, 11, 12 клас; УП - лаб. по ел. машини - 11 клас

09.07, начало 13, 00 часа

Английски език - 9, 10, 11 клас; Чужд език по проесията АЕ - 12 клас; Защитни и специални инсталации - 11 клас

10.07., начало 13, 00 часа

Математика - 10, 11, 12 клас; ЗИП - БЕЛ - 11 клас; Ел. инсталации в сгради - 11 клас

11.07., начало 13, 00 часа

Биология и ЗО - 10 клас; ЕМА - 11 клас

12.07., начало 13, 00 часа

Предприемаечство - 11 клас

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012