Електронен вестник

Учебен процес » График » Седмично разписание на 10В

I-ви срок
  понеделник вторник сряда четвъртък петък
час предмет каб. предмет каб. предмет каб. предмет каб. предмет каб.
1   - - - Ел.техн.чертане р.7 Физика 9 Англ. език 11
2   12 БЕЛ 6 Ел.техн.чертане р.7 ЗБУТ       14 Англ. език 11
3   15 БЕЛ 6 МГЕ р.7 ЗБУТ       14 Математика 6
4   11 Математика   6 МГЕ р.7 География 11 Химия 12
5     17 12 Англ. език 11 Инф.технологии р.6 ФВС   БЕЛ 5
6     17 12 Англ. език 11 Обр.на материали р.4 Етика 5 ФВС  
7     Икономика 4 Обр.на материали р.4 ЧКР 2 МГЕ 9
      История 15            
      ДЧФ              

 

Към седмично разписание
Професионална гимназия по битова техника © 2012