Електронен вестник

Учебен процес » График » Седмично разписание на 8Д

II-ри срок
  понеделник вторник сряда четвъртък петък
час предмет каб. предмет каб. предмет каб. предмет каб. предмет каб.
1 Математика 6 ИИ 8 Биология 12 Англ.език      
2 История 11 БЕЛ 11 Физика 9 Англ.език 6 - ИТ - 10
3 ФВС   Математика 6 ЧК 8 Химия 12 Математика 9
4 Англ.език 6 Англ.език 6 БЕЛ 5 Англ.език 6 Философия 11
5 Англ.език 6 Англ.език 6 БЕЛ 5 БЕЛ 8 Англ.език 6
6 Англ.език 6 Англ.език 6 История 11 ФВС   Англ.език 6
7 География 12 ИТ - 10 - - ИТ - 10 ДЧФВС   Физика 9
1                 Англ.език 6
2                 ИТ - 10 -

 

Към седмично разписание
Професионална гимназия по битова техника © 2012