Електронен вестник

Учебен процес » График » Седмично разписание на 9А

II-ри срок
  понеделник вторник сряда четвъртък петък
час предмет каб. предмет каб. предмет каб. предмет каб. предмет каб.
6  - УП ЕГЕ - 4 -       - -     -  
7 ИТ 10 4 Немски език 9 ФВС   ТЧД ТЧД 4 10 ЧКР 8
1 БЕЛ 5 Немски език 9  ДЧФВС   4 10 ИИ 8
2 БЕЛ 5 История  11  Математика  9 ГЕ  6 ФВС  
3 География 11 Математика 9  Англ.език 15 РПП-ГЕ 6 Англ.език 6
4 Математика 9 Философия 17  Англ.език 15 Физика 9 Англ.език 6
5 Биология 12 Химия 9  Англ.език  15 УП ЕГЕ ИТ 4 10 Англ.език 6
6 ЗБУТ 15   
 
        БЕЛ 5 - 4 - История 11

 

Към седмично разписание
Професионална гимназия по битова техника © 2012