Електронен вестник

Учебен процес » Графици » График за консултации

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ПРИЕМНИ ДНИ

НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПГБТ

ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА   2018/2019 Г.

 

преподавател/предмет

 консултации

 приемен ден

Десислава Желязкова - БЕЛ

вторник – 5 час I смяна

петък – I смяна

Антоанета Кръстева – БЕЛ

вторник – 6 час I смяна

сряда – II смяна

Борис Борисов - АЕ

четвъртък – II смяна

четвъртък – 2 час  II см

петък –  7 час   I см

Лиляна Каишева - АЕ

сряда – 5 час  I смяна

петък – 7 час I смяна

Иванка Дърмонска - АЕ

вторник – 7 час I смяна

вторник – I смяна

Галина Георгиева - АЕ

сряда –  5 час I смяна

петък –  II смяна

Гроздана Кискинова - АЕ

петък –  6 час I смяна

четвъртък –  I смяна

Борислава Лафчиева -

БЕЛ /Руски език

понеделник – 6 час I смяна

петък –  1 час  IIсмяна

вторник –  II смяна

Боряна Момчилова - АЕ

 

сряда – 7 час I смяна

четвъртък – 7 час I смяна

сряда – I смяна

Елена Попова –

ИТ/математика

сряда – 5 час I смяна

понеделник – 7 час

понеделник – II смяна

инж.Минка Йорданова - ИТ

вторник – 3 час  IIсм

вторник – 6 час  I см

четвъртък – 4 час  II смяна

Паула Димова – БЕЛ /история

сряда – 3 час I смяна

сряда – I смяна

Иван Ангелов - история

сряда – 5 час I смяна

вторник - 1 час  II смяна

понеделник - 6 час  I смяна

сряда – 2 час II смяна

Красимира Ганчева  -

философия /история

четвъртък – 1 час  II смяна

понеделник – 4час  I смяна

 петък – I смяна

Цветелина Велкушанова -

ЗДУД география

четвъртък – 1 час II  см

понеделник – 6 час Iсм

сряда –  II смяна

Дафинка Стоилова - математика

сряда – 2 час II смяна

петък – 4 час I смяна

петък – I смяна

Валерия Митева - математика

понеделник – 2 час II смяна

петък – 2 час I смяна

понеделник – II смяна

Ненка Кънова – физика/химия

понеделник – 2 час  II смяна

петък – 4 час I смяна

понеделник – I смяна

Иванка Николова -

биология и ЗО

вторник – 6 час I смяна

петък – 7 час I смяна

петък – II смяна

Ана Джугаланова - ФВС

понеделник – 5 час I смяна

четвъртък – 3 час II смяна

понеделник – 09.00-15.00ч. 

Аница  Христова - ФВС

четвъртък – 4 час I смяна

сряда – 1 час II смяна

понеделник – I смяна

Марта Цекова - ФВС

четвъртък – 5 час I см.

четвъртък – 09.00-15.00ч.

инж.Цветелина Петкова –

ЗДУПД спец.предмети

понеделник – 4 час I смяна  УР

сряда – I смяна  ЦС

инж.Петър Петров – спец.предмети

петък – 4 час I смяна

петък – 1 час II смяна

петък – I смяна

инж.Нина Кавръкова -

спец.предмети

понеделник – 7 час УР

вторник – I смяна

инж. Добринка Младенова –

спец. предмети

вторник – 1 час II см. УР

сряда – 6 час I смяна УР

четвъртък – 1 час II смяна УР

вторник – I смяна УР

инж. Васил Давчев -

спец.предмети

вторник – 7 ,1 час  II смяна ЦС

вторник – II см ЦС

инж. Димитър Стоянов -

спец.предмети

четвъртък – 6 и 7 час I смяна

четвъртък – I смяна

Тодорка Груева -

география и  предприемачество

вторник – 1 час II смяна

петък – 4 час I смяна УР

вторник – II смяна

инж. Донка Геровска -

спец. предмети

понеделник – 2 час II смяна УР

четвъртък –  7 час I смяна ЦС

сряда – 5 час  II смяна

 

инж. Екатерина Димитрова -

спец. предмети

сряда – 1, 2 и 4 час  I смяна

сряда – I смяна

петък – 1 час  I смяна

инж.Йорданка Господинова -

спец.предмети

сряда –  6час  I смяна

сряда – 1 час II смяна

четвъртък – 1 час II смяна УР

сряда – II смяна

 

инж. Мими Кратункова -

спец.предмети

понеделник – 6 час I смяна

сряда – 1 час  II смяна

четвъртък – I смяна

инж. Димитрина Цветкова –

спец.предмети

четвъртък – 1,2 час IIсм.

петък – 4,5 час I смяна

четвъртък – II смяна

петък – I смяна

инж.Соня Добчева - спец.предмети

вторник – 6 час I смяна

понеделник – 2 час II смяна

инж. Николай Лозенов -

спец.предмети

четвъртък –  3 час I смяна ЦС

петък – 1 час II смяна УР

четвъртък – I смяна ЦС

инж. Юрий Илиев -

спец.предмети

сряда – 10.00-11.00 УР

петък – 13.00-14.00 УР

вторник – 11.00-12.00 УР

четвъртък – 09-10.30 ЦС

инж.Михаил Аргиров -

спец.предмети

петък – 1 час II смяна УР

четвъртък – II смяна УР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012