Електронен вестник

Учебен процес » Графици » Ваканции и неучебни дни

Eсенна     01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.

Коледна   22.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.

Междусрочна    05.02.2019 г. вкл.

Пролетна за  I-ХІ клас  30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.

Пролетна за  ХІI клас  05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.

 

Неучебни дни:

21.05.2019 г. - ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2018 г. - Втори ДЗИ 

Начало на втория учебен срок: 06.02.2019 г.

 

Край на втория учебен срок:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.06.2019 г. – VIII - XI клас (18 учебни седмици)

Професионална гимназия по битова техника © 2012