Електронен вестник

Специалности » електродомакинска техникa

ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРОДОМАКИНСКА ТЕХНИКA

            Специалност ”Електродомакинска техника” дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на инсталирането, поддръжката и ремонта на различни видове електродомакински уреди.

Обучението по тази професия е съобразено с европейските стандарти и се осъществява на модулен принцип, което дава възможност за пълно обвързване на усвояването на теоретичните знания с практически умения.

           

            При упражняването на професията се извършват следните основни трудови дейности:

⇒ Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми

⇒ Ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти

⇒ Сервизно обслужване на различна електродомакинска техника

⇒ Инсталиране и пускане в експлоатация на различна електродомакинска техника.

⇒ Консултиране на клиентите относно закупуване, монтаж и експлоатация на    

електродомакинската техника

⇒ Създаване и управление на собствен сервиз за обслужване и ремонт на    

електродомакинската техника

 

            Завършилите обучението си по тази професия могат да работят в:

⇒ сервизи за гаранционно обслужване и ремонт на електродомакинската техника

⇒ фирми, производители или вносители на електродомакинската техника

⇒ магазини за продажба и гаранционно обслужване на електродомакинската техника

⇒ собствен сервиз за обслужване и ремонт на електродомакинската техника

 

            Успешно завършилите обучението си по тази професия получават:

⇒ диплома за средно образование

⇒ свидетелство за трета степен на професионална квалификация

⇒ възможност за кандидатстване във всички ВУЗ-ове

Обучението по професията се осъществява по програма
Професионална гимназия по битова техника © 2012