Електронен вестник

За нас » Ръководство и учители

РЪКОВОДСТВО

Гергана Георгиева - Директор

Цветелина Велкушанова - заместник-директор по учебна дейност

инж. Цветелина Петкова - заместник-директор по учебно-производствена дейност

                     ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ДРУГИ ФУНКЦИИ

Марина Татарова – педагогически съветник

инж. Петър Петров - ръководител на направление ИКТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХУМАНИТАРНИ ДИСЦИПЛИНИ

Гергана Георгиева

Антоанета Кръстева

Десислава Желязкова

Борислава Лафчиева

Боряна Момчилова

Борис Борисов

Лиляна Каишева

Галина Наконечна

Иванка Дърмонска

Иван Ангелов

Паола Димова

Цветелина Велкушанова

Красимира Ганчева

Марина Татарова

Ана Джугаланова

Аница Христова

Димитър Костадинов

 

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Дафинка Стоилова

Валерия Митева

Ненка Кънова

Иванка Николова

Елена Попова

инж. Минка Йорданова

 

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

инж. Нина Кавръкова

инж. Добринка Младенова

инж. Васил Давчев

инж. Йорданка Господинова

инж. Цветелина Петкова

инж. Николай Лозенов

инж. Юрий Илиев

инж.Мими Кратункова

инж.Екатерина Димитрова

инж.Димитрина Цветкова

инж.Соня Добчева

инж. Михаил Аргиров

инж. Димитър Стоянов

инж. Петър Петров

Тодорка Груева

 

 

 

 

 

 

Х А Р Т А   Н А     У Ч И Т Е Л Я

 

 

НЕКА ДЕЦАТА НЕ ПОЛУЧАВАТ НЕСПРАВЕДЛИВИ УПРЕЦИ,

ЗА ДА НЕ СЕ УЧАТ ДА ПРЕЗИРАТ

 

НЕКА КЪМ ДЕЦАТА НЕ СЕ ОТНАСЯМЕ С ПРИСМЕХ,

ЗА ДА НЕ ГИ УЧИМ ДА СЕ СРАМУВАТ

 

НЕКА ДЕЦАТА ПОЛУЧАВАТ ОДОБРЕНИЕ,

ЗА ДА СЕ НАУЧАТ ДА ХАРЕСВАТ СЕБЕ СИ

 

НЕКА ДЕЦАТА ЖИВЕЯТ СРЕД ЧЕСТНОСТ И ПОЧТЕНОСТ,

ЗА ДА НАУЧАТ КАКВО Е ИСТИНА И СПРАВЕДЛИВОСТ

 

НЕКА ВДЪХНЕМ НА ДЕЦАТА КУРАЖ,

 ЗА ДА СЕ НАУЧАТ ДА БЪДАТ УВЕРЕНИ

 

НЕКА ДЕЦАТА ДА ПОЛУЧАТ ПРИЗНАНИЕ,

ЗА ДА СЕ НАУЧАТ ДА СЛЕДВАТ ЦЕЛИТЕ СИ

 

НЕКА ДЕЦАТА ОПОЗНАЯТ ПРИЯТЕЛСТВОТО,

ЗА ДА НАУЧАТ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ХУБАВО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ

 

НЕКА ДЕЦАТА ЖИВЕЯТ В СПОКОЙСТВИЕ,

ЗА ДА ПОСТИГНАТ ЗНАНИЕ И ПРОСВЕТЛЕНИЕ

 

 

 

                            ВИЕ СТЕ НАШИТЕ ДЕЦА

                                                                                       

                                         ГОВОРЕТЕ С НАС!!!

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012