Електронен дневник
НП "Без свободен час"
НП

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=75    Национална програма "На училище без отсъствия",  Мярка "Без свободен час в училище"

                                                                                                             

По тази програма в ПГБТ отсъстващите учители биват замествани от други учители и така учениците нямат свободни часове.

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012