Електронен дневник
НП "СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА"
НП

Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт

 

Изградените кътове за четене  - 2бр., са предпоставка за постигане на следните резултати: създаване на нов библиотечен фонд; повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и уменията на учениците; стимулиране изявата на учениците; организиране и провеждане на инициативи за насърчаване на мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес. Изпълнена е основната цел на проекта  - учене един от друг чрез забавление, използване на иновативни технологии, нови интерактивни  технически средства. Стимулиране на учениците за четене, чрез използване на нови методи и средства, насърчаване за запознаване с автори, извън учебната програма по БЕЛ. В кътовете са поставени QR кодове, даващи възможност за нестандартен достъп до любопитни факти и нови книги. Закупените интерактивни игри и 3D пъзели спомагат за интересни, заангажиращи и екипни дейности  на учениците по време на междучасията. Новата техническа литература е  полезно средство, подпомагащо учебния процес и засилване на интереса по професионална подготовка.

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012