Електронен дневник
Национална програма "Бизнесът преподава"
Национална програма

Модул "Бизнесът в училище"

Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаване качеството на преподаването и формиране на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.Представители на предприятия запознават учениците с новости в технологичния сектор и провеждат кратки демонстрационни обучения в рамките на 2 учебни часа до 2 пъти в учебната година. 

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012