Електронен дневник
ОБЯВА
ОБЯВА

Работно място за образователен медиатор по проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Работно време - 4 часа

образование - висше, бакалавър/магистър

СПЕЦИАЛНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ: хуманитарни, обществени, икономически, правни науки

заплащане по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

 

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012