Електронен дневник
Организация на учебния процес от 21.02.2022
Организация на учебния процес от 21.02.2022

Във връзка със заповед №РД-01-211/16.02.2022г. на д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив и с решение на Областен оперативен щаб от 16.02.2022 г., Ви информирам че от 21.02.2022 г.  се възстановява присъствения учебен процес за всички ученици. Остава  изискването за провеждане на тестове на учениците с декларация от родител за съгласие или притежаване на валиден документ за преболедуване/ваксинация/изследване.

Тестването се провежда в междучасието преди започване на първия учебен час за съответната паралелка. Учениците, които
започват от първи учебен час на първа смяна, се явяват в училище в 7, 15 ч. за провеждане на тестване. 
Oстаналите
ученици се явяват не по-късно от 15 минути преди началото на първия учебен час за съответната паралелка.

Учениците, които разполагат със „зелен“ сертификат, при поискване в училище са длъжни да го представят за проверка на
хартиен или електронен носител. 
За ученик, който отсъства на 21.02.2022г. (понеделник), тестването се извършва в медицинския кабинет в първия ден, в който посещава присъствено училище.

30 минути преди тестването да не се консумират храна и напитки.

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012