Електронен дневник
„Осигуряване на съвременна образователна среда”
„Осигуряване на съвременна образователна среда”

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” модул "Модернизиране на системата на професионалното образование".

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012