Електронен дневник
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ
ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

Изх. № ОС -   202  / 12.12.2022 г.

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

П О К А Н А

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В изпълнение на член 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня да присъствате на събранието на излъчените от всяка паралелка представители на родителите.

Събранието ще се проведе от 18, 15 часа на 10 януари  2023 г. в Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“.

Дневен ред на събранието:

  1. Избор на петима родители за членове на Обществения съвет към ПГ по битова техника за периода 2023 – 2025 г.
  2. Излъчване на резервни членове (родители) за състава на Обществения съвет към ПГ по битова техника.

За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик от училището или професионално доказани личности от различни области на обществения живот, общественици, спомоществуватели, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

Разчитам на Вашето присъствие!

С уважение,

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА

Директор на ПГ по битова техника – Пловдив

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012