Електронен дневник
ПОКАНА за избор на Обществен съвет на ПГБТ
ПОКАНА за избор на Обществен съвет на ПГБТ

ДО

 Г-ЖА/Г-Н ...........................

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

В изпълнение на член 265 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви каня да присъствате на събранието на излъчените от всяка паралелка представители на родителите.

Събранието ще се проведе от 18, 00 часа на 19 декември  2016 г. в кабинет № 15 в Професионална гимназия по битова техника.

Дневен ред на събранието:

  1. Избор на трима родители за членове на Обществения съвет към ПГ по битова техника.
  2. Излъчване на резервни членове (родители) за състава на Обществения съвет към ПГ по битова техника.
  3. Избор на председател на Обществения съвет към ПГ по битова техника.

 

За член на обществения съвет всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик от училището или професионално доказани личности от различни области на обществения живот, общественици, спомоществуватели, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от училището.

 

Разчитам на Вашето присъствие!

 

С уважение,

Гергана Георгиева

Директор на ПГ по битова техника – Пловдив

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012