Електронен дневник
ПРИЕМ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА
ПРИЕМ  УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърни мрежи

професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологии

професия Техник по комуникационни системи, специалност Оптически комуникационни системи

професия Електротехник, специалност Електрически инсталации

професия Електротехник, специалност Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника

Всички специалности са с разширено изучаване на английски език.

Балообразуване: сборът от удвоените резултати от НВО по БЕЛ и Математика, резултатите по Чужд език и Информационни технологии от свидетелството за основно образование

https://www.youtube.com/watch?v=S4oHuco3FKY

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012