Електронен дневник
„Практическо обучение на млади специалисти за развитие на ключови компетентности и умения в сектора на ИКТ – PractICT“
„Практическо обучение на млади специалисти за развитие на ключови компетентности и умения в сектора на ИКТ – PractICT“

 

Стартира проект „Практическо обучение на млади специалисти за развитие на ключови компетентности и умения в сектора на ИКТ – PractICT

№ 2017-1-BG01-KA102-035914

Проект PractICT се изпълнява в рамките на програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ и стартира през ноември 2017 г. с продължителност от една година. Проектът предвижда мобилност на 24 бъдещи млади специалисти в сектора на ИКТ – 8 младежи от три професионални гимназии на  двуседмична практика в модерна ИТ организация в гр. Палермо, о. Сицилия, Италия през месец юли 2018 г.

PractICT обединява в консорциум четири организации: Фондация „Европроекти“ – гр. София; Професионална гимназия по електроника и електротехника „М. В. Ломоносов“ – гр. Горна Оряховица; Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – гр. Стара Загора и Професионална гимназия по битова техника – гр. Пловдив. Приемаща организация е Палермо хъб за градски решения (PUSH) - дизайнерска лаборатория за социални иновации, специализирана в разработването на иновативни софтуерни решения, мобилни приложения и интернет сайтове. Тя ще предложи реална работна среда за практическото обучение в сферата на дизайн услугите, като всеки един участник ще може да се запознае и премине през целия процес на създаване на дигитален идеен проект.

Участниците в мобилността ще бъдат ученици от 10 или 11 клас, изучаващи специалности „компютърна техника и технологии“, „системно програмиране“, или „компютърни мрежи“. Те ще разширят и обогатят своите умения и компетентности, което ще подпомогне тяхното бъдещо професионално развитие в сферата на ИКТ. За успешното провеждане на мобилността се предвижда предварителна педагогическа и културна подготовка, както и обучение по технически английски език и интензивен курс по разговорен италиански език. Учениците ще получат сертификати, референции от работодателя и документ Европас мобилност, удостоверяващи успешното им участие в проекта.

Цялостното изпълнение на проекта ще има пряко въздействие върху участващите бъдещи млади специалисти, придружаващите ги учители и партньорските организации, което ще бъде предпоставка за подобряване качеството на ПОО, социалното сближаване, междукултурния диалог, обмен на опит и добри практики и най-вече подобряване пригодността за заетост на младите специалисти в сектора на ИКТ.

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012