Електронен дневник
Проект BG05M2OP001-2.006 "Ученически практики"
Проект BG05M2OP001-2.006

Със заповед № РД09-54/18.01.2018г. ПГ по битова техника е включена в проект "Ученически практики" по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012