Електронен дневник
Свободни места след трети етап
Свободни места след трети етап

След трети етап, в ПГ по битова техника има едно свободно меясто по специалност: "Електрически инсталации ". Документи ще се приемат в Учебна канцелария, от 18.08 до 22.08, от 08.00 до 15.30 часа. 

Необходими документи:

Заявление за участие в класиране;

Оригинал на свидетелство за завършено основно образование;

Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар, с отбелязано цветоусещане.

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012