Електронен дневник
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧ. 2023-2024 Г.И НА ОБНОВЕНАТА СГРАДА
ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА УЧ. 2023-2024 Г.И НА ОБНОВЕНАТА СГРАДА

15 септември за 60-ти път. Тази учебна година с изцяло обновена училищна инфраструктура по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и е част от Процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Гости на церемонията бяха: г-жа Антоанета Кръстанова – старши експерт ОНГОР в Регионално управление на образованието – Пловдив, и представител на финансиращия орган в Обществения съвет при ПГ по битова техника, арх. Юлияна Петрова – главен архитект в Район Централен на Община Пловдив, ас. инж. Стела Стойкова – ТУ – София, филиал Пловдив,  представители на Обществения съвет и на фирми-партньори на гимназията, бивши колеги, родители и приятели на гимназията. 

Стойност на договора: 1 123 937 лв.

Финансиране от ЕС - ЕФРР: 664 076 лв.

Национално съфинансиране: 117 190 лв.

Собствено финансиране от бюджета на МОН: 342 671 лв.

Основните дейности, които бяха изпълнени в рамките на договора за СМР са:

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в централната сграда и  учебните работилници;

 

  • Частичен ремонт на покривите на трите сгради;
  • Подмяна на електроинсталацията;
  • Подмяна на осветителните тела в централната сграда и  учебните работилници;
  • Изграждане на система за пожароизвестяване;
  • Цялостен вътрешен ремонт в централната сграда и  учебните работилници;
  • Подмяна  на дворно осветление, вертикална планировка;
  • Изграждане на две спортни площадки в училищния двор;
  • Осигуряване на условия за достъп на хора с увреждания.

С ритуала за издигането на националния флаг, посрещане на училищното знаме, поздравления и празнична програма започна шестдесетият първи учебен ден. Ст. експерт А. Кръстанова от РУО-Пловдив и директорът Г. Георгиева прерязаха лентата на реновирана сграда и пожелаха успехи на всички ученици.

« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012