Електронен дневник
УЧЕБЕН ПРОЦЕС ЗА ПЕРИОДА 01.02.-17.03.2021 Г.
УЧЕБЕН ПРОЦЕС ЗА ПЕРИОДА 01.02.-17.03.2021 Г.
  1. За периода 01.02.-02.02.2021 г. за всички ученици от VIII -XII клас учебният процес да се провежда в електронна среда от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии  при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО.

 

  1. За периода 04.02.-17.03.2021 г. учебният процес да се провежда по седмичното разписание за II уч. срок на уч. 2020/2021 г., утвърдено със заповед № РД06-348/29.01.2021 г., както следва:

 

  • от 04.02. до 17.02.2021 г. за учениците от VIII и XII клас – присъствено; за учениците от IX, Х и XI – в електронна среда от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии  при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО;

 

  • от 18.02. до 02.03.2021 г. за учениците от Х и XI клас – присъствено; за учениците от VIII, IX и XII клас – в електронна среда от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии  при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО;

 

  • от 04.03. до 17.03.2021 г. за учениците от IX и XII клас – присъствено; за учениците от VIII, X и XI клас – в електронна среда от разстояние чрез използване на информационните и комуникационните технологии  при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО;
« Към новини
Професионална гимназия по битова техника © 2012