Електронен дневник
УСПЕХ
УСПЕХ

http://uspeh.mon.bg/   Проект  BG051PO001-4.2.05-0001  „Да направим училището привлекателно за младите хора      ”  УЧИЛИЩЕ ЗА

СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”

 

 

По този проект в ПГБТ има създадени 12 клуба.

За подробности виж -  " За нас " - " Извънкласна дейност".

                       

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012