Електронен дневник
ВАЛИДИРАНЕ - “Нова възможност за моето бъдеще ”
ВАЛИДИРАНЕ - “Нова възможност за моето бъдеще ”

http://validirane.mon.bg/ Проект BG051PO001-4.3.03-0001  “Нова възможност за моето бъдеще ”

 

 По този проект ПГБТ извършва оценяване и издаване на документ за придобити неформални знания и умения по следните специалности:

 

Компютърни мрежи

 

         

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012