Електронен дневник
BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“
BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

Основна цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и трайното им приобщаване  в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

« Към проекти
Професионална гимназия по битова техника © 2012