Електронен дневник
НВО
Х клас
 
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа
 
Математика – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
 
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
 
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
по график в периода 20 – 22 юни 2022 г. (по желание на ученика)
 
Срок за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните
компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт -
02 – 18 февруари 2022 г.

 

Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2022 г.

 

Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап - до 15 юли 2021 г.

Професионална гимназия по битова техника © 2012