Електронен дневник
НВО
Х клас
 
Български език и литература – 10 юни 2020 г., начало 08,00 часа
 
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
 
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г., по график в зависимост от нивото
 
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
14 юни 2024 г. (по желание на ученика)
 
Срок за подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и за оценяване на дигиталните
компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт -
01 – 16 февруари 2024 г.

 

Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2024 г.

 

Издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап - до 14 дни след излизане на протокола с резултатите(и приключване на производствената практика)

Професионална гимназия по битова техника © 2012