Електронен дневник

Държавни квалификационни изпити

                       

Държавни квалификационни изпити
Сесия Теория Практика/Защита на дипломен проект Подаване на заявления
2-ра и 3-та  степен ЕТЕИ  KM КТТ  ОКС  ЕОПАТ
май - юни

20. 05.2024г.

 

 

 

8.30 ч.

27.05.2024 г.

практика

раб.5

УР ПГБТ

8.00 ч.

 

  22.

05.2024г. 

защита на дипломен проект

8.00 ч.

 

раб.5

27.05.2024 г.

практика

раб.6

УР ПГБТ

8.00 ч.

 

21.

05.2024г. 

защита на дипломен проект

8.00 ч.

 

раб.5

27.05.2024 г.

практика

раб.7

УР ПГБТ

8.00 ч.

 

22.

05.2024г.

защита на дипломен проект

XII в

8.00 ч.

раб.6

 

23.

05.2024г.

защита на дипломен проект

XII д

8.00 ч.

раб.6

27.05.2024 г.

практика

лаб.4

УР ПГБТ

8.00 ч.

 

23.

05.2024г.

защита на дипломен проект

8.00 ч.

   

лаб.4              

28 и 29 05.2024г.

практика

раб.8

УР ПГБТ

8.00 ч.

06.02 - 21.02.2024г.
август - септември 23. 08.2024г.

28.

08.2023г. 

защита на дипломен проект

 теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

 

29.

08.2023г.

практика

УР ПГБТ

8.00 ч.

28.

08.2023г. 

защита на дипломен проект

 теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

 

29.

08.2023г.

практика

УР ПГБТ

8.00 ч.

29.

08.2023г.

практика

УР ПГБТ

8.00 ч.

29.

08.2023г.

практика

  8.00 ч.

29.

08.2023г.

практика

раб.8

УР ПГБТ

8.00 ч.

26.06.- 11.07.2024г.

 

ВНИМАНИЕ !!!  

На ДИ за придобиване на професионална квалификация се използва химикалка, която пише със СИН ЦВЯТ!!!

 

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДИППК - част теория на професията:  ПГ по битова техника - Пловдив

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДИППК - част практика на професията: учебни работилници

МЯСТО НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПОЕКТ: ПГ по битова техника - Пловдив

 

Срок за оповестяване на резултатите:

- от част теория на професията: сесия май-юни - до 07.06.2024 г. вкл.; сесия август-септември - до 05.09.2024 г. вкл.

- от част практика на професията: до три дни от провеждането на изпита

Професионална гимназия по битова техника © 2012