Електронен дневник

Държавни квалификационни изпити

                       

Държавни квалификационни изпити
Сесия Теория Практика/Защита на дипломен проект Подаване на заявления
2-ра и 3-та  степен ЕДТ ЕТЕИ  KM КТТ ОКС ЕОПАТ
януари 20.  01.2023г.             20.12.2022г.
май - юни

23. 05.2023г.

к.210

к.211

8.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

  22.05.2023г. 

защита на дипломен проект

к.211

теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

01 и 02 06.2023г.

практика

раб.7

УР ПГБТ

8.00 ч.

 

29.05.2023г. 

защита на дипломен проект

к.206

теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

01 и 02 06.2023г.

практика

раб.7

УР ПГБТ

8.00 ч.

 

22.05.2023г.

защита на дипломен проект

к.210

теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

23.05.2023г.

 к.210

теория - 13.30 часа

практика - 15.30 часа

01 и 02 06.2023г.

практика

 

 

 

 

23.05.2023г.

защита на дипломен проект

к.211

теория - 13.30 часа

практика - 15.30 часа

30 и 31 05.2023г.

практика

раб.8

УР ПГБТ

8.00 ч.

06.02 - 21.02.2023г.
август - септември 25. 08.2023г.   29.  08.2022г. 29.  08.2022г. 29.  08.2022г.   30.  08.2022г. 26.06.- 07.07.2023г.

 

ВНИМАНИЕ !!!  

На ДИ за придобиване на професионална квалификация се използва химикалка, която пише със СИН ЦВЯТ!!!

 

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДИППК - част теория на професията:  ПГМТ "Проф. Ц. Лазаров"

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДИППК - част практика на професията: учебни работилници

МЯСТО НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПОЕКТ: ПГМТ "Проф. Ц. Лазаров"

 

Срок за оповестяване на резултатите:

- от част теория на професията: сесия май-юни - до 09.06.2023 г.; сесия август-септември - до 08.09.2023 г.

- от част практика на професията: до три дни от провеждането на изпита

Професионална гимназия по битова техника © 2012