Електронен дневник

Държавни квалификационни изпити

                       

Държавни квалификационни изпити
Сесия Теория Практика Подаване на заявления
2-ра и 3-та  степен ЕДТ ЕТЕИ  KM КТТ ОКС ЕОПАТ
януари 21.  01.2022г.   22.  01.2021г. 22.  01.2021г. 25.  01.2021г.   28.  01.2021г. 21. 12.2021г.
май - юни 20. 05.2022г.   30 и 31 05.2022г. 1,2 и 3.  06.2022г. 27,30 и 31 05.2022г.   30 и 31 05.2022г. 03.02 - 18.02.2022г.
август - септември 26. 08.2022г.   29.  08.2022г. 29.  08.2022г. 29.  08.2022г.   30.  08.2022г. 27.06.- 08.07.2022г.

 

ВНИМАНИЕ !!!  

На ДИ за придобиване на професионална квалификация се използва химикалка, която пише със СИН ЦВЯТ!!!

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДИППК - част теория на професията, ЦЕНТРАЛНА СГРАДА

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДИППК - част практика на професията:

- сп. Електрически инсталации - учебна работилница № 5

- сп. Компютърни мрежи - учебни работилници № 6 и № 7

- сп. Компютърна техника и технологии - учебни работилници № 6 и № 7

- сп. Ел.обзавеждане на подемна и асансьорна техника - учебна работилница № 8

Срок за оповестяване на резултатите:

- от част теория на професията: до 27.05.2022г.

- от част практика на професията: до три работни дни от провеждане на изпитите

Място за оповестяване на резултатите: ПГ по битова техника. Учениците се информират лично от председателите на комисиите за подготовка и оценяване на съответната професия!

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012