Електронен дневник

Държавни квалификационни изпити

                       

Държавни квалификационни изпити
Сесия Теория Практика Подаване на заявления
2-ра степен 3-та  степен ЕДТ ЕТЕИ  KM КТТ ОКС ЕОПАТ
януари 21.  01.2021г. 21.  01.2021г. 25.  01.2021г. 22.  01.2021г. 22.  01.2021г. 25.  01.2021г. 26.  01.2021г. 28.  01.2021г. 21. 12.2020г.
юни 04. 06.2021г. 04. 06.2021г. 07.  06.2021г. 1,2 и 3.  06.2021г. 1,2 и 3.  06.2021г. 7 и 8.  06.2021г. 1 и 2.  06.2021г. 10 и 11.  06.2021г. 17. 03.2021г.
септември 09. 09.2021г. 09. 09.2021г. 13.  09.2021г. 10.  09.2021г. 10.  09.2021г. 13.  09.2021г. 10.  09.2021г. 16.  09.2021г. 01. 09.2021г.

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012