Електронен дневник

Държавни квалификационни изпити

                       

Държавни квалификационни изпити
Сесия Теория Практика/Защита на дипломен проект Подаване на заявления
2-ра и 3-та  степен ЕДТ ЕТЕИ  KM КТТ ОКС ЕОПАТ
май - юни

20. 05.2024г.

 

 

8.30 ч.

 

 

 

 

 

 

 

  22.

05.2023г. 

защита на дипломен проект

 

теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

01 и 02 06.2023г.

практика

раб.7

УР ПГБТ

8.00 ч.

 

29.

05.2023г. 

защита на дипломен проект

 

теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

01 и 02 06.2023г.

практика

раб.7

УР ПГБТ

8.00 ч.

 

22.

05.2023г.

защита на дипломен проект

 

теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

23.

05.2023г.

 

теория - 13.30 часа

практика - 15.30 часа

01 и 02 06.2023г.

практика

 

 

 

 

23.

05.2023г.

защита на дипломен проект

 

теория - 13.30 часа

практика - 15.30 часа

30 и 31 05.2023г.

практика

раб.8

УР ПГБТ

8.00 ч.

06.02 - 21.02.2024г.
август - септември 23. 08.2024г.

 

28.

08.2023г. 

защита на дипломен проект

 теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

 

29.

08.2023г.

практика

УР ПГБТ

8.00 ч.

28.

08.2023г. 

защита на дипломен проект

 теория - 8.30 часа

практика - 13.30 часа

 

29.

08.2023г.

практика

УР ПГБТ

8.00 ч.

29.

08.2023г.

практика

УР ПГБТ

8.00 ч.

29.

08.2023г.

практика

  8.00 ч.

29.

08.2023г.

практика

раб.8

УР ПГБТ

8.00 ч.

26.06.- 11.07.2024г.

 

ВНИМАНИЕ !!!  

На ДИ за придобиване на професионална квалификация се използва химикалка, която пише със СИН ЦВЯТ!!!

 

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДИППК - част теория на професията:  ПГ по битова техника - Пловдив

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗДИППК - част практика на професията: учебни работилници

МЯСТО НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМЕН ПОЕКТ: ПГ по битова техника - Пловдив

 

Срок за оповестяване на резултатите:

- от част теория на професията: сесия май-юни - до 07.06.2024 г. вкл.; сесия август-септември - до 05.09.2024 г. вкл.

- от част практика на професията: до три дни от провеждането на изпита

Професионална гимназия по битова техника © 2012