Електронен дневник

Държавни квалификационни изпити

                       

Държавни квалификационни изпити
Сесия Теория Практика Подаване на заявления
2-ра и 3-та  степен ЕДТ ЕТЕИ  KM КТТ ОКС ЕОПАТ
януари 21.  01.2022г. 25.  01.2021г. 22.  01.2021г. 22.  01.2021г. 25.  01.2021г. 26.  01.2021г. 28.  01.2021г. 21. 12.2021г.
май - юни 20. 05.2022г. 07.  06.2021г. 1,2 и 3.  06.2021г. 1,2 и 3.  06.2021г. 7 и 8.  06.2021г. 1 и 2.  06.2021г. 10 и 11.  06.2021г. 03.02 - 18.02.2022г.
август - септември 26. 08.2022г. 13.  09.2021г. 10.  09.2021г. 10.  09.2021г. 13.  09.2021г. 10.  09.2021г. 16.  09.2021г. 27.06.- 08.07.2022г.

 

ВНИМАНИЕ !!!  

 

На ДИ за придобиване на професионална квалификация се използва химикалка, която пише със СИН ЦВЯТ!!!

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012