Електронен дневник

Полезни връзки

Полезни връзки

http://www.minedu.government.bg/     Министерство на образованието и науката 

 

http://www.ruobg.com/   Регионално управление на образованието

 

https://app.shkolo.bg/ Електронен дневник

 

http://www.zamaturite.bg/   За матурите - зрелостни изпити 

 

https://sacp.government.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-6 - Правила за безопасен интернет

https://roditeli.org/projects/ - Наръчник за родители 

http://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToGrades Национален образователен портал 

 

https://ec.europa.eu/epale/en Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

 

https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/ Интерактивни уроци по БДП

https://roditeli.org/resources/ Полезна информация от Асоциация "Родители"

https://www.facebook.com/profile.php?id=61555871161321 Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“ по програма „Образование“ 2021 – 2027

Професионална гимназия по битова техника © 2012