Електронен дневник

Прием » След 7 клас

 

  • професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК

             специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

 

  • професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК

             специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА

 

  • професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

             специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

  • професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

             специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

  • професия ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

             специалност ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

Всички специалности са с разширено изучаване на Английски език

Балообразуващи оценки: 2 х Математика + 2 х БЕЛ /от НВО/ + 1 х Информационни технологии/от свидетелството/ + 1 х Чужд език

 

Прием ПГБТ 2024-2025 (youtube.com)

 

 

 

График за прием на ученици след завършен 7ми клас
Вид дейност Срок
1 Подаване на документи за участие в държавния план-прем на учениците по Наредба №10 от 01.09.2016 г. 08 – 10 юли 2024 г.
2 Обявяване на първи етап на класиране до 12 юли 2024 г.
3 Записване на класираните ученици в училищата или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 15 – 17 юли 2024 г.
4 Обявяване на резултатите от втори етап на класиране до 19 юли 2024 г.
5 Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 22 – 24 юли 2024 г.
6 Обявяване на свободните места за трети етап на класиране 25 юли 2024 г.
7 Подаване на заявление за участие в трети етап на класиране 26 и 29 юли 2024 г.
8 Обявяване на резултатите от трети етап на класиране до 30 юли 2024 г.
9 Записване на класираните ученици на трети етап на класиране 31 юли – 01 август 2024 г.
10 Обявяване на свободните места за четвърти етап на класиране до 02 август 2024 г. вкл.
11 Подаване на заявление за участие в четвърти етап на класиране 05 – 06 август 2024г.
12 Обявяване на резултатите от четвърти етап на класиране до 07 август 2023 г. вкл.
13 Записване на класираните ученици на четвърти етап на класиране 08 – 09 август 2024г.
14 Обявяване на свободните места след четвърти етап на класиране до 12 август 2024 г. вкл.
15 Попълване на свободните места след четвъртия етап на класиране определя се от директора, до 11.09.2024 г.
16 Утвърждаване на реализирания държавен прием до 14 септември 2024 г. вкл.
Необходими документи за кандидатстване
Професионална гимназия по битова техника © 2012