Електронен дневник

Прием » След 7 клас

 

  • професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК

             специалност ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

 

  • професия ЕЛЕКТРОТЕХНИК

             специалност ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА

 

  • професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

             специалност КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ

 

  • професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

             специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

 

  • професия ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

             специалност ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

 

Всички специалности са с разширено изучаване на Английски език

Балообразуващи оценки: 2 х Математика + 2 х БЕЛ /от НВО/ + 1 х Информационни технологии/от свидетелството/ + 1 х Чужд език

 

https://www.youtube.com/watch?v=bhfktwvXyc0

 

 

График за прием на ученици след завършен 7ми клас
Вид дейност Срок
1 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 05.07.-07.07.2021 г.
2 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 13.07.2021 г.
3 Записване на приетите ученици от първи етап на класиране или подаване на документи за втори етап на класиране до 16.07.2021 г.
4 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 20.07.2021 г.
5 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22.07.2021 г.
6 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 23.07.2021 г.
7 Подаване на заявления за участие в трети етап на класиране 26.07.-27.07.2021 г.
8 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 29.07.2021 г.
9 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 30.07.2021 г.
10 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап до 02.08.2021 г.
11 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 10.09.2021 г. вкл.
12 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2021 г. вкл.
Необходими документи за кандидатстване
Професионална гимназия по битова техника © 2012