Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Правила за обучение и работа през уч. 2020/2021 г. в условия на COVID-19

Общи задължителни мерки Изтегли Преглед
Правила за поведение при съмнение или случай на COVID- 19 в училището Изтегли Преглед
Задължителен здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището – при ученици Изтегли Преглед
Задължителен здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището – при възрастни Изтегли Преглед
Възможности за обучението за учениците с установен по-висок риск от COVID-19 Изтегли Преглед
Списък на заболявания при деца, при които се препоръчва различна от дневната форма на обучение, поради установен по-висок риск от СOVID-19 Изтегли Преглед
Съпътстваща подкрепа за учениците, пропуснали присъствените учебни занятия Изтегли Преглед
Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация Изтегли Преглед
Инструктаж за дезинфекция в ПГ по битова техника Изтегли Преглед
Инструктаж на учениците във връзка с организирането и провеждането на учебния процес в условията на COVID-19 Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012