Електронен дневник

Учебен процес » Училищна документация » Закони,правилници

Закон за предучилищното и училищното образование Изтегли Преглед
Правилниk за вътрешния трудов ред в ПГБТ Изтегли Преглед
Етичен кодекс на училищната общност в ПГБТ Изтегли Преглед
Правила за обучение в електронна среда (раздел Х към ПДУ) Изтегли Преглед
ПРАВИЛНИК за дейността на ПГБТ Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012