Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К - приравнителни изпити, м.юли , учебна 2020/2021 година

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата, час, място на провеждане

1

Физика и астрономия ООП - 8 клас

01.07.2021г. 08.00ч.

каб.9

2

РПП Електротехника  - 9 клас

01.07.2021г. 08.00ч.

каб.9

3

Предприемачество ОПП 8 клас

02.07.2021г. 08.00ч.

каб.9

4

Химия и опазване на околната среда ООП - 8 клас

05.07.2021г. 08.00ч.

каб.9

5

РПП Материалознание  - 9 клас

05.07.2021г. 08.00ч.

каб.9

6

История и цивилизация ООП - 8 клас

07.07.2021г. 08.00ч.

каб.9

7

География и икономика ООП  - 8 клас

08.07.2021г. 08.00ч.

каб.9


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К  -  изпитна сесия м. юли, учебна 2020/2021 година

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

Дата,начален час,

място на провеждане

1

Изобразително изкуство ООП  9 клас

01.07.2021г.

08.00ч.каб.9

2

Електроника ОПП 11 клас

01.07.2021г

08.00ч каб.9

3

Комуникационни технологии ЗПП 12 клас

01.07.2021г.

08.00ч. каб.9

4

Физика  и астрономия  ООП 8 клас

01.07.2021г.

08.00ч. каб.9

5

Проектиране ЗПП 12 клас

01.07.2021г

08.00ч.  каб 9

6

Управление на асансьори и подемници ЗПП 12 клас

01.07.2021г.

08.00ч.  каб.9

7

Процесори и памети за РС ЗПП 11 клас

01.07.2021г.

08.00ч каб.9

8

Немски език ООП  9 клас

02.07.2021г.

08.00ч. каб.9

9

Електрически инсталации  –СПП 11 клас

02.07.2021г

08.00ч. каб.9

10

Запомнящи устройства ЗПП 12 клас

02.07.2021г.

08.00ч.  каб.9

11

Предприемачество ЗПП 11 клас

02.07.2021г.

08.00ч. каб.9

12

Биология и здравно образование ООП 8 клас

02.07.2021г.

08.00ч.  каб.9

13

УП :Производствена практика ЗПП 12 клас

02.07.2021г.

УР 5    13.30ч.

14

УП;Асемблиране на РС ЗПП 12 клас

02.07.2021г.

УР 7   13.30ч.

15

Електроенергетика ОПП 11 клас

02.07.2021г.

08.00ч.  каб.9

16

Асансьори със сложно управление ЗПП 12 клас

02.07.2021г.

08.00ч. каб.9

17

Програмиране СПП 11 клас

02.07.2021г.

08.00ч. каб.9

18

Химия и опазване на околната среда ООП 9 клас

05.07.2021г.

08.00ч. каб.9

19

Чужд език по професията –Английски език ОПП 11 клас

05.07.2021г.

08.00ч каб.9

20

Чужд език по професията –Английски език ЗПП 12 клас

05.07.2021г.

08.00ч. каб.9

21

Химия и опазване на околната среда ООП 8 клас

05.07.2021г.

08.00ч. каб.9

22

Запомнящи устройства ЗПП 12 клас

05.07.2021г.

08.00ч. каб.9

23

Проектиране на асансьори ЗПП 12 клас

05.07.2021г.

08.00ч.каб.9

24

Периферни устройства ЗПП 11 клас

05.07.2021г.

08.00ч. каб.9

25

Запомнящи и периферни устройства СПП 11 клас

05.07.2021г.

08.00ч. каб.9

26

Музика ООП 10 клас

06.07.2021г.

08.00ч. каб.9

27

Български език и литература ООП 11 клас

06.07.2021г.

08.00ч каб.9

28

Български език и литература ООП 8 клас

06.07.2021г.

08.00ч. каб .9

29

Български език и литература ЗП 12 клас

06.07.2021г.

08.00ч. каб.9

30

Български език и литература  ЗП 11 клас

06.07.2021г.

08.00ч. каб.9

31

УП по: Производствена практика ЗПП 12 клас

06.07.2021г.

УР 6  13.30ч.

32

УП по: Диагностика и ремонт ЗПП 12 клас

06.07.2021г.

УР 7 13.30

33

Автоматизация ЗПП 12 клас

06.07.2021г.

08.00ч. каб.9

34

Компютърни мрежи  I част ЗПП 11 клас

06.07.2021г.

08.00ч. каб.9

35

Електрически машини и апарати ЗПП 11 клас

06.07.2021г.

08.00ч. каб 9

36

История и цивилизация ООП 10 клас

07.07.2021г.

08.00ч. каб.9

37

Електрически инсталации в сгради СПП 11 клас

07.07.2021г.

08.00ч. каб.9

38

Електрически инсталации в сгради ЗПП 11 клас

07.07.2021г.

08.00ч. каб.9.

39

Свят и личност ЗП  12 клас

07.07.2021г.

08.00ч.каб.9

40

История и цивилизация ООП 8клас

07.07.2021г.

08.00ч каб.9

41

История и цивилизация ЗП 11 клас

07.07.2021г.

08.00ч каб.9

42

УП: по специалността ЗПП 12 клас

07.07.2021г.

УР 5 13.30ч.

43

УП по: Комплексна практика по специалността ЗПП 12 клас

07.07.2021г.

УР 7 13.30ч.

44

УП по: Диагностика  и   ремонт ЗПП 12 клас

07.07.2021г.

УР 6 13.30ч.

45

Монтаж и управление на хидравлични асансьори ЗИПП 12 клас

07.07.2021г.

08.00ч. каб 9

46

Компютърни архитектури СПП 11 клас

07.07.2021г.

08.00ч каб 9

47

География и икономика ООП 10 клас

08.07.2021г

08.00ч. каб.9

48

Гражданско образование ООП  11 клас

08.07.2021г

08.00ч каб.9

49

География и икономика ООП 8 клас

08.07.2021г.

08.00ч каб.9

50

Български език и литература ЗИП 12 клас

08.07.2021г.

08.00ч. каб.9

51

Български език и литература ЗИП 11 клас

08.07.2021г

08.00ч каб.9

52

ЗИПП Методи за защита на комуникациите  12 клас

08.07.2021г

08.00ч. каб.9

53

ЗИПП Оптични  мрежи и комуникации 12 клас

08.07.2021г

08.00ч каб.9

54

УП : Производствена практика СПП 11 клас

08.07.2021г

УР 5 09.00ч

55

УП: по специалността ЗПП 12 клас

08.07.2021г.

УР 8 13.30ч.

56

Физическо възпитание и спорт ООП 10 клас

09.07.2021г

08.00ч.

57

Английски език  ООП 8 клас

09.07.2021г.

08.00ч. каб.9

58

Физическо възпитание и спорт ЗП 12 клас

09.07.2021г

08.00ч

59

Физическо възпитание и спорт  ООП 11  клас

09.07.2021г

08.00ч

60

Компютърни мрежи  II част

ЗПП 12 клас

09.07.2021г.

08.00 каб. 9

61

Английски език ЗП 11 клас

09.07.2021г.

08.00ч. каб.9

62

Осветление СПП 11 клас

09.07.2021г.

08.00ч. каб.9

63

Осветление ЗПП 11 клас

09.07.2021г.

08.00 каб.9

64

Компютърни мрежи и комуникации ЗИПП 11 клас

09.07.2021г.

08.00ч. каб.9

65

Защитни и специални инсталации ЗПП 11 клас

09.07.2021г.

08.00ч. каб.9

66

Информационни технологии ООП 10 клас

12.07.2021г

08.00ч каб.9

67

Математика ООП 8 клас

12.07.2021г

08.00ч. каб.9

68

Математика ЗП 11 клас

12.07.2021г.

08.00ч каб.9

69

Математика ЗП 12 клас

12.07.0221г.

08.00ч. каб.9

70

Математика ООП 11 клас

12.07.2021г

08.00 каб.9

71

ЗИПП Електроника 11 клас

12.07.2021г.

08.00ч. каб.9

72

УП :Заваряване СПП 11 клас

12.07.2021г.

УР 4 13.30ч.

73

Компютърни мрежи  I част СПП 11 клас

12.07.2021Г.

08.00ч. каб.9

74

УП: Заваряване ЗПП 11 клас

12.07.2021г.

УР 4 13.30ч

75

Философия ООП 10 клас

13.07.2021г.

08.00ч каб.9

76

Философия ЗП 11 клас

13.07.2021г.

08.00ч каб.9

77

УП :  Проследяване на електрически вериги  РПП 11 клас

13.07.2021г.

лаб.2  13.30ч.

78

УП: Схемотехника ОПП 11 клас

13.07.2021г

УР 6 13.30ч.

79

УП: Лабораторна – електрически машини ЗПП 11 клас

13.07.2021г.

лаб.2  13.30ч.

80

Икономика ОПП 10 клас

14.07.2021г.

08.00ч. каб.9

81

УП : по специалността СПП 11 клас

14.07.2021г.

УР 5 09.00ч.

82

Физическо възпитание и спорт ЗП 11 клас

14.07.2021г.

08.00ч.

 

Г Р А Ф И К  -  изпитна сесия м. април, учебна 2020/2021 година - 12 клас

 

№ по ред

Учебен предмет

Дата

Кабинет

Начален час

1.

Програмиране на Web дизайн ЗПП

12клас

16.04.2021

УР 7

08.30

2.

Производствена практика  ЗПП

12 клас

16.04.2021

УР 8

14.00

3.

Производствена практика ЗПП

12 клас

19.04.2021

УР 7

12.00

4.

ЗИПП Оптични мрежи и комуникации

12 клас

19.04.2021

каб.10

08.30

5.

Автоматизация ЗПП

12 клас

19.04.2021

каб.10

08.30

6.

Учебна практика по:

Запомнящи устройства ЗПП

12 клас

20.04.2021

УР 7

10.00

7.

Учебна практика :

Лабораторна – по специалността

12 клас

20.04.2021

УР 8

13.00

8.

Математика ЗП

12 клас

21.04.2021

лаб.2

08.30

9.

ЗИПП Методи за защита в комуникациите

12 клас

21.04.2021

лаб.2

08.30

10.

Учебна практика по:

Асемблиране на РС ЗПП

12 клас

22.04.2021

УР 7

08.30

11.

Физическо възпитание и спорт ЗП

12 клас

22.04.2021

-

08.00

12.

Приложен мрежови софтуер ЗПП

12 клас

23.04.2021

лаб.1

08.30

13.

Компютърни мрежи II част ЗПП

12 кла

26.04.2021

каб.10

08.30

14.

Свят и личност ЗП

12 клас

26.04.2021

каб.10

08.30

15.

Монтаж,експлоатация и ремонт на асансьори и подемници ЗПП

12 клас

26.04.2021

каб.10

08.30

16.

Учебна практика по:

Периферни устройства ЗПП

12 клас

27.04.2021

УР 7

10.00

17.

Комуникационни технологии ЗПП

12 клас

27.04.2021

лаб.1

08.30

18.

Запомнящи устройства ЗПП

12 клас

28.04.2021

лаб.2

08.30

19.

Запомнящи устройства ЗПП

12 клас

28.04.2021

лаб.2

08.30

20.

Български език и литература ЗП

12 клас

28.04.2021

лаб.2

08.30

21.

Комплексна практика по специалността ЗПП

12 клас

29.04.2021

УР 7

14.00

22.

Български език и литература  ЗИП

12 клас

29.04.2021

каб.14

08.30

 

Г Р А Ф И К  -  януарска изпитна сесия, учебна 2020/2021 година

№ по ред

Учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

История и цивилизация ЗП 

11клас

18.01.2021

лаб.2

08.00

2.

Свят и личност ЗП

12 клас

18.01.2021

лаб.2

08.00

3.

Здравословни и безопасни условия на труд ОПП  

9 клас

18.01.2021 

лаб.2

08.00

4.

Учебна практика по: Периферни устройства ЗПП

11 клас

19.01.2021

УР 6

13.00

5.

Електрически машини и апарати ЗПП

11 клас

19.01.2021 

лаб.2

08.00

6.

Учебна практика по: Обработка на материали ОПП 

9 клас

19.01.2021

УР 4

09.30

7.

Учебна практика по: Производствена практика ЗПП

12 клас

19.01.2021

УР 5

09.30

8.

Гражданско образование ООП

11клас

19.01.2021

лаб.2

08.00

9.

Комплексна практика по специалността ЗПП

12 клас

20.01.2021

УР 6

09.30

10.

Електрически инсталации в сгради  ЗПП

11 клас

20.01.2021

каб.10

08.00

11.

Дънни платки за РС ЗПП

11 клас

20.01.2021

каб.10

08.00

12.

Електротехника ОПП

9 клас

20.01.2021

каб.10

08.00

13.

Английски език ЗП

11 клас

20.01.2021

каб.10

08.00

14.

Учебна практика: по специалността  ЗПП

12 клас

20.01.2021

УР 8

09.30

15.

Философия ЗП

11 клас

21.01.2021

лаб .2

08.00

16.

Химия и опазване на околната среда ООП

10 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

17.

Химия и опазване на околната среда ООП

9 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

18.

Чужд език по професията-Английски език ЗПП

12 клас

 21.01.2021

лаб .2

08.00

19.

Чужд език по професията ОПП

11 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

20.

Проектиране на асансьори ЗПП

12 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

21.

Компютърни мрежи II част ЗПП

12 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

22.

Производствена практика ЗПП

12 клас

22.01.2021

УР 6

13.00

23.

Производствена практика ЗПП

11 клас

22.01.2021

УР 6

13.00

24.

Български език и литература ООП

10 клас

22.01.2021

лаб.4

08.00

25.

Български език и литература ЗП

11 клас

22.01.2021

лаб.4

08.00

26.

Български език и литература ООП

11 клас

22.01.2021

лаб.4

08.00

27.

Български език и литература ЗП

12 клас

22.01.2021.

лаб.4

08.00

28.

Техническа механика ОПП

9 клас

22.01.2021

лаб.4

08.00

29.

Учебна практика: електромонтажна  ЗПП

11клас

22.01.2021

 УР 5

09.30

30.

Математика ЗП

12 клас

 25.01.2021

лаб.2

08.00

31.

Математика  ЗП 

11 клас

25.01.2021

лаб.2

08.00

32.

Математика ООП

11 клас

25.01.2021

лаб.2

08.00

33.

Проектиране на електронни схеми ЗПП

11 клас

25.01.2021

каб.10

08.00

34.

Осветление  ЗПП

11 клас

25.01.2021

лаб.2

08.00

35.

Материалознание ОПП

9 клас

25.01.2021

лаб.2

08.00

36.

ЗИПП  Устройство за съхранение на информацията 

12 клас

  26.01.2021

лаб.2

08.00

37.

Учебна практика по: Процесори,памети и дънни платки  ЗПП

11 клас

26.01.2021

УР.6

13.00

38.

ЗИП Български език и литература

11 клас

26.01.2021

лаб.2

08.00

39.

ЗИП Български език и литература

12 клас

26.01.2021

лаб.2

08.00

40.

Учебна практика: Обработка на материали РПП

9 клас

26.01.2021

УР 4

09.30

41.

Защитни и специални инсталации  ЗПП

11 клас

 26.01.2021

лаб.2

Професионална гимназия по битова техника © 2012