Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.септември, за определяне на годишна оценка, учебна 2022/2023 година

 

 № по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Физическо възпитание и спорт ООП

11клас

01.09.2023

 

09.00

2.

Гражданско образование ООП

11 клас

 

04.09.2023

ст.209

09.00

3.

Български език и литература ЗИП

11 клас

04.09.2023

ст.209

09.00

4.

Чужд език по професията - Английски език ООП

11 клас

05.09.2023

ст.209

09.00

5.

Компютърни системи РПП

11 клас

07.09.2023

ст.209

09.00

6.

УП :Компютърни архитектури

11 клас

 

08.09.2023

ст.209

09.00

7.

УП :Операционни системи

11 клас

11.09.2023

ст.209

09.00

8.

УП:Компютърни мрежи

11 клас

12.09.2023

ст.209

09.00

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.юли, за определяне на годишна оценка, учебна 2022/2023 година

 

 № по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Химия и опазване на околната среда ООП

10 клас

03.07.2023

ст.209

13.00

2.

РПП Сензори и устройства в оптични мрежови технологии

12 клас

03.07.2023

ст.209

13.00

3.

Електрообзавеждане  СПП

12клас

03.07.2023

ст.209

13.00

4.

Електрически инсталации в сгради ЗПП

11 клас

03.07.2023

ст.209

13.00

5.

 Информационни технологии ООП

9 клас

   03.07.2023

ст.209

13.00

6.

Електроника Отр.ПП

11 клас

03.07.2023

 ст.209

13.00

7.

Програмиране СПП

11 клас

03.07.2023

ст.209

13.00

8.

Периферни устройства ЗПП

11 клас

 03.07.2023

ст.209

13.00

9.

Физика и астрономия ООП

10 клас

04.07.2023

ст.209

13.00

10.

Глобални мрежи СПП

12 клас

 04.07.2023

ст.209

13.00

11.

Проектиране СПП

12 клас

04.07.2023

ст.209

13.00

12.

Защитни и специални инсталации ЗПП

11 клас

 04.07.2023

ст.209

13.00

13.

Английски език ООП

9 клас

 04.07.2023

ст.209

13.00

14.

Осветление СПП

11 клас

 04.07.2023

ст.209

13.00

15.

Здравословни и безопасни условия на труд ОПП

9 клас

  04.07.2023

ст.209

13.00

16.

Запомнящи и периферни устройства СПП

11 клас

04.07.2023

ст.209

13.00

17.

Английски език ЗП

11 клас

04.07.2023

ст.209

13.00

18.

География и икономика ООП

10 клас

   05.07.2023

ст.209

13.00

19.

Български език и литература ООП

12 клас

 05.07.2023

ст.209

13.00

20.

Електрически инсталации и проектиране  ЗИП

11 клас

   05.07.2023

ст.209

13.00

21.

Български език и литература ООП

9 клас

   05.07.2023

ст.209

13.00

22.

Български език и литература ООП

11 клас

   05.07.2023

ст.209

13.00

23.

Български език и литература ЗП

11 клас

   05.07.2023

 ст.209

13.00

24.

Техническо чертане Отр.ПП

10 клас

   06.07.2023

ст.209

13.00

25

Математика ООП

12 клас

   06.07.2023

ст.209

13.00

26.

Математика ЗП

11 клас

   06.07.2023

ст.209

13.00

27.

Предприемачество ЗП

11 клас

   06.07.2023

ст.209

13.00

28.

Математика ООП

11 клас

   06.07.2023

ст.209

13.00

29.

Физическо възпитание и спорт ООП

9 клас

   06.07.2023

     

13.00

30.

Физическо възпитание и спорт ООП

12 клас

 

06.07.2023

 

13.00

31.

Български език и литература РП

12 клас

 

07.07.2023

ст.209

13.00

32.

Български език и литература ЗИП

12 клас

 

07.07.2023

 ст.209

13.00

33.

Немски език ООП

12 клас

 

07.07.2023

ст.209

13.00

34.

Немски език ООП

11клас

 

07.07.2023

ст.209

13.00

35.

Философия ЗП 

11 клас

 

10.07.2023

ст.209

13.00

36.

Компютърни архитектури СПП

11 клас

 

10.07.2023

ст.209

13.00

37.

Гражданско образование ООП

11 клас

 

10.07.2023

ст.209

13.00

38.

Гражданско образование ООП

12  клас

 

10.07.2023

ст.209

13.00

39.

Учебна практика:Запомнящи и периферни устройства СПП

11 клас

11.07.2023

ст.209

13.00

40.

Учебна практика:Изграждане и диагностика на компютърни мрежи СПП

12 клас

11.07.2023

ст.210

13.00

41.

Учебна практика:Схемотехника Отр.ПП

11 клас

  12.07.2023

ст.209

13.00

42.

Учебна практика:Програмиране за вградени микрокомпютърни системи  СПП

12 клас

 12.07.2023

ст.210

13.00

43.

Производствена практика СПП

11 клас

13.07.2023

ст.209

13.00

44.

Производствена практика СПП

12 клас

13.07.2023

ст.210

13.00

45.

РПП Учебна практика:Запомнящи и периферни устройства   

11клас

14.07.2023

ст.209

13.00

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.юни, за провеждането на приравнителен изпит за определяне на годишна оценка, учебна 2022/2023 година

 № по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Електротехника РПП

9 клас

03.07.2023

ст.201

10.00

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012