Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.юни, за определяне на годишна оценка, учебна 2021/2022 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Физическо възпитание и спорт ЗП

12 клас

01.07. 2022

 

08.30

2.

Философия ЗП

11 клас

01.07.2022

каб.9

08.30

3.

Философия ООП

9 клас

01.07.2022

каб.9

08.30

4.

Философия ООП

10 клас

01.07.2022

каб.9

08.30

5.

Немски език ООП

10 клас

01.07..2022

каб.9

08.30

6.

Немски език ООП

11 клас

01.07..2022

каб.9

08.30

7.

Немски език ООП

12 клас

01.07.2022

каб.9

08.30

8.

Английски език ЗП - ЧЕП

12 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

9.

Английски език ООП

9 клас

04.07 .2022

каб.9

08.30

10.

ЗИП-Електрически инсталации и проектиране

11 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

11.

Физика и астрономия ООП

10 клас

 

04.07.2022

каб.9

08.30

12.

Математика ООП

10 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

13.

Чужд език по професията-Английски език ОПП

11 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

14.

Чужд език по професията-Английски език ОПП

12 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

15.

УП:Контрол и диагностика

12 клас

04.07.2022

УР7

13.30

16.

Математика ЗП

12 класа

05.07.2022

каб.9

08.30

17.

 Математика ЗП

11 клас

05.07.2022

каб.9

08.30

18.

Математика ООП

9 клас

05.07.2022

каб .9

08.30

19.

Предприемачество ЗПП

11 клас

05.07.2022

каб.9

08.30

20.

Химия и опазване на околната среда ООП

10 клас

05.07.2022

каб.9

08.30

21.

УП: Заваряване

11 клас

05.07.2022

УР 4

13.30

22.

Математика ООП

11 клас

05 .07.2022

 

каб.9

08.30

23.

Математика ООП

12 клас

05.07.2022

каб.9

08.30

24.

Български език и литература ЗП

12 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

25.

Електрически инсталации в сгради ЗПП

11 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

26.

Български език и литература ООП  9 клас

06.07.2022

 

каб.9

08.30

27.

Български език и литература ООП

10 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

28.

Електроенергетика СПП

11 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

29.

Български език и литература ООП

11 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

30.

Мрежова и информационна сигурностСПП

12 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

31.

Български език и литература ООП

12 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

32.

ЗИП Български език и литература

12 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

33.

ЗИП Български език и литература 11 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

34.

Биология и здравно образование ООП

9 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

35.

Биология и здравно образование ООП

10 клас

 

07.07.2022

 

каб.9

08.30

36.

Електроника ОПП 

11 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

37.

Управление на асансьори и подемници СПП

11 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

38.

Увод в сензорите и сензорните системи СПП

12 клас

07.07..2022

каб.9

08.30

39.

РП  Български език и литература 

12 клас

07.07.2022

 

каб.9

08.30

40.

Защитни и специални инсталации ЗПП

11 клас

08.07.2022

каб.9

08.30

41.

Защитни и специални инсталации СПП

11 клас

08.07.2022

каб.9

08.30

42.

История и цивилизация ООП

9 клас

08.07.2022

каб.9

08.30

43.

История и цивилизация ООП  

10 клас

08.07.2022

каб.9

08.30

44.

РПП УП: Запомнящи и периферни устройства

11 клас

08.07..022

УР 6

13.30

 

45.

Комплексна практика по специалността

12 клас

08.07.2022

УР 7

13.30

 

46.

Процесори и памети за РС ЗПП

11 клас

11.07.2022

каб.9

08.30

47.

Информационни технологии ООП

9 клас

11.07.2022

каб.9

08.30

48.

УП: Електрически измервания ОПП

10 клас

11.07.2022

лаб.1

13.30

49.

РПП Защитни и специални инсталации 

11 клас

11.07.2022

каб.9

08.30

50.

РПП Компютърни архитектури

11 клас

11.07.2022

каб.9

08.30

51.

УП: Увод в сензорите и сензорните системи

12 клас

11.07.2022

УР 6

13.30

52.

 

 

ЗИП Компютърни мрежи и комуникации

11 клас

12.07.2022

каб.9

08.30

53.

Електротехника ОПП

9 клас

12.07.2022

каб.9

08.30

54.

РПП  УП:Електрически измервания

10 клас

12.07.2022

 

лаб.1

13.30

55.

Осветление СПП

11 клас

12.07.2022

каб.9

08..30

56.

УП: Мрежова и информационна сигурност

12 клас

12.07.2022

УР 6

13.30

57.

Производствена практика

12 клас

12.07.2022

УР 7

13.30

58.

Производствена практика ЗПП

11 клас

13.07.2022

УР 6

13.30

59.

Здравословни и безопасни условия на труд ОПП

9 клас

 

13.07.2022

каб.9

08.30

60.

География и икономика ООП

10 клас

13.07.2022

каб.9

08.30

61.

Гражданско образование ООП

11 клас

13.07.2022

каб.9

08.30

62.

Гражданско образование ООП

12 клас

 

13.07.2022

каб.9

08.30

63.

Физическо възпитание и спорт ООП

11 клас

14.07.2022

 

08.30

64.

Физическо възпитание и спорт ООП

12 клас

14.07.2022

 

08.30

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.май, учебна 2021/2022 година

 

№ по ред

изпити по учебен  предмет

дата

място

час

1.

Математика ООП 

12 клас

03.05.2022

лаб.2

08.00

2.

Автоматизация ЗПП

12 клас

04.05.2022

каб.10

08.00

3.

Чужд език по професията –Английски език  Отр.ПП

12 клас

04.05.202

каб.10

08.00

4.

Компютърни мрежи СПП

12 клас

 09.05.2022

каб.10

08.00

5.

Програмиране СПП

12 клас

10.05.2022

лаб.2

08.00

6.

Приложен софтуер СПП

12 клас

11.05.2022

каб.10

08.00

7.

Програмиране на микроконтролери РПП    

12 клас

12.05.2022

каб.10

08.00

8.

УП Компютърни мрежи СПП

12 клас

13.05.2022

УР 6

08.30

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.януари, учебна 2021/2022 година,

приравнителен изпит

 

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

дата

място

час

1.

Електротехника РПП

9 клас

17.01.2022

каб.17

08.00

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.януари, учебна 2021/2022 година

 

<

№ по ред

Изпити по учебен  предмет

дата

място

час

1.

Физика и астрономия ООП

10 клас

10.01.2022

каб.17

08.00

2.

Физика и астрономия ООП

9 клас

10.01.2022

каб.17

08.00

3.

Английски език ООП

10 клас

10.01.2022

каб.17

08.00

4.

Английски език  ЗП

11 клас

10.01.2022

каб.17

08.00

5.

Защитни и специални инсталации ЗПП

11 клас

10.01.2022

каб.17

08.00

6.

Компютърни архитектури РПП

11 клас

10.01.2022

каб.17

08.00

7.

Електрообзавеждане ЗПП

12 клас

10.01.2022

каб.17

08.00

8.

Химия и опазване на околната среда ООП

10 клас

11.01.2022

лаб.1

08.00

9.

Химия и опазване на околната среда ООП

9 клас

11.01.2022

лаб.1

08.00

10.

Учебна практика:-по специалността ЗПП

11 клас

11.01.2022

УР 5

09.00

11.

Учебна практика: схемотехника Отр.ПП

11 клас

11.01.2022

УР 6

11.30

12.

Проектиране ЗПП

12 клас

11.01.2022

лаб.1

08.00

13.

Програмиране СПП

12 клас

11.01.2022

лаб.1

08.00

14.

Програмиране СПП

11 клас

11.01.2022

лаб.1

08.00

15.

Учебна практика:

Електрически измервания Отр.ПП

10 клас

11.01.2022

лаб.1

14.30

16.

Биология и здравно образование ООП

10 клас

12.01.2022

лаб.1

08.00

17.

Биология и здравно образование ООП 

9 клас

12.01.2022

лаб.1

08.00

18.

Техническо чертане ОПП

10 клас

12.01.2022

лаб .1

08.00

19.

Електрически инсталации в сгради ЗПП

11 клас

12.01.2022

лаб.1

08.00

20.

Операционни системи СПП

11 клас

12.01.2022

лаб.1

08.00

21.

Експлоатация и ремонт ЗПП

12 кла

12.01.2022

лаб.1

08.00

22.

Компютърни мрежи СПП

12 клас

12.01.2022

лаб.1

08.00

23.

Процесори и памети за РС ЗПП

11 клас

12.01.2022

лаб.1

08.00

24.

География и икономика ООП

10 клас

13.01.2022

лаб.4

08.00

25.

География и икономика ООП

9 клас

13.01.2022

лаб.4

08.00

26.

Техническо чертане РПП

10 клас

13.01.2022

лаб.4

08.00

27.

ЗИП Електрически инсталации-проектиране

11 клас

13.01.2022

 

лаб.4

08.00

28.

Цифрова схемотехника Отр.ПП

11 клас

13.01.2022

лаб.4

08.00

29.

Периферни устройства ЗПП

11 клас

13.01.2022

лаб.4

08.00

30.

Учебна практика:по специалността ЗПП

12 клас

 

13.01.2022

УР 5

11.00

31.

Учебна практика:

Компютърни мрежи Iчаст ЗПП

11 клас

13.01.2022

УР 6

12.30

32.

Философия ООП

10 клас

14.01.2022

лаб.4

08.00

Пловдив 4000
Ул. "Иван Перпелиев" №2
032/ 628 524
Професионална гимназия по битова техника © 2012