Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.юли, за определяне на годишна оценка, учебна 2023/2024 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Информационни технологии ООП

8 клас

01.07.2024

каб.17

08.00

2.

Чужд език по професията Английски език ОбПП

11 клас

01.07.2024

каб.17

08.00

3.

Английски език ООП

9 клас

01.07.2024

каб.17

08.00

4.

Производствена практика 

11клас

 01.07.2024

УР 8

12.00

5.

Философия ООП

8 клас

02.07.2024

каб.17

08.00

6.

Руски език ООП

11 клас

02.07.2024

каб.17

08.00

 

 7.

Химия и опазване на околната среда ООП

 9 клас

02.07.2024

каб.17

08.00

8.

География и икономика ООП

 8 клас

03.07.2024

каб.17

08.00

9.

Гражданско образование ООП

11 клас

03.07.2024

каб.17

08.00

10.

 

Биология и здравно образование ООП

9 клас

03.07.2024

каб.17

08.00

11.

История и цивилизация ООП

8 клас

04.07.2024

каб.17

08.00

12.

Математика ООП

11 клас

04.07.2024

каб.17

08.00

13.

Математика ООП

9 клас

04.07.2024

каб.17

08.00

14.

Операционни системи СПП

11 клас

04.07.2024

каб.17

08.00

15.

Физическо възпитание и спорт ООП

8 клас

05.07.2024

 

08.00

16.

Физическо възпитание и спорт ООП

11 клас

05.07.2024

 

08.00

17.

Градивни елементи Отр.ПП

9 клас

05.07.204

каб.17

08.00

18.

Компютърни архитектури СПП 1

1клас

05.07.2024

каб.17

08.00

19.

Предприемачество Об.ПП

8 клас

08.07.2024

каб.17

08.00

20.

Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП

9 клас

08.07.2024

каб.17

08.00

21.

УП:Операционни системи СПП

11 клас

08.07.2024

УР 7

13.00

22.

РПП Въведение в електротехниката

8 клас

09.07.2024

УР 7

13.00

23.

Български език и литература ОПП

11 клас

09.07.2024

УР 7

13.00

24.

ЗИП Български език и литература

11 клас

09.07.2024

УР 7

13.00

25.

УП: Компютърни архитектури СПП

11 клас

09.07.2024

 УР 7

13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия, за провеждане на приравнителни изпити, учебна 2023/2024 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Руски език ООП 

9 клас

01.07.2024

каб.17 

08.00

2.

Руски език ООП 

10 клас

02.07.2024

каб.17 

08.00

3.

РПП Техническо чертане

10 клас

02.07.2024г

каб.17 

08.00

4.

РПП УП:Електрически измервания

10 клас

04.07.2024

лаб.1

13.00

5.

Производствена практика

10 клас

 08.07.2024

лаб.1

13.00

6.

РПП Икономика

10 клас

10.07.2024

каб.17 

08.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.май, за определяне на годишна оценка, учебна 2023/2024 година

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Български език и литература ООП

12 клас

09.05.2024

каб.17

08.00

2.

Български език и литература РП

12 клас

10.05.2024

каб.17

08.00

3.

Учебна практика: Изграждане и диагностика на компютърни  мрежи СПП

12 клас

14.05.2024

УР 6

08.30

4.

Учебна практика: Програмиране за вградени микрокомпютърни  системи  СПП

12 клас

15.05.2024

УР 6

08.30

5.

Сензори и устройства в оптични мрежови технологии РПП

12 клас

16.05.2024

каб.17

08.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.януари, за провеждане на приравнителни изпити, учебна 2023/2024 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

УП:Електрически измервания Отр.ПП

10 клас

16.01.2024

УР3

13.30

2.

Предприемачество ОПП

8 клас

17.01.2024

лаб.2

08.00

3.

Икономика ОПП

10 клас

17.01.2024

лаб.2

08.00

4.

Руски език ООП

9 клас

17.01.2024

лаб.2

08.00

5.

Информационни технологии ООП

8 клас

18.01.2024

  

лаб.2

08.00

6.

Икономика РПП

10 клас

18.01.2024

лаб.2

08.00

7.

Английски език ООП

8 клас

19.01.2024

 лаб.2

08.00

8.

УП: Обработка на материали РПП

9 клас

22.01.2024

стр.раб.

13.00

9.

Електротехника РПП

9 клас

23.01.2024

лаб.2

08.00

10.

Философия ООП

10 клас

24.01.2024

лаб.2

08.00

11.

Руски език ООП

10 клас

23.01.2024  

лаб.2

08.00

12.

Английски език ООП 

11 клас

25.01.2024

лаб.2

08.00

13.

Изобразително изкуство ООП

9 клас

25.01.2024

лаб.2

08.00

14.

Аналогова схемотехника РПП

10 клас

25.01.2024 

 лаб.2

08.00

15.

Материалознание  РПП

9 клас

 26.01.2024  

лаб.2

08.00

16.

Техническо чертане РПП

10 клас

26.01.2024  

лаб.2

08.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.януари, за определяне на годишна оценка, учебна 2023/2024 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Предприемачество   ЗПП

11клас

17.01.2024

лаб.2

08.00ч

2.

Математика ООП

12 клас

 

18.01.2024

лаб.2

08.00

3.

Математика ЗП

11 клас

18.01.2024

лаб.2

08.00

4.

Математика ООП

11 клас

18.01.2024

лаб.2

08.00

5.

Български език и литература ЗИП

11 клас

19.01.2024

лаб.2

08.00

6.

Гражданско образование ООП

11 клас

19.01.2024

лаб.2

08.00

7.

УП:Запомнящи и периферни устройства СПП

11 клас

22.01.2024

УР -5

13.30

8.

Философия ЗП

11 клас

23.01.2024

каб.17

08.00

9.

Електрически инсталации в сгради ЗПП

11клас

24.01.2024

лаб.2

08.00

10.

Английски език ЗП

11 клас

24.01.2024

лаб.2

08.00

11.

Запомнящи и периферни устройства СПП

11 клас

24.01.2024

лаб.2

08.00

12.

Защитни и специални инсталации ЗПП

11 клас

25.01.2024

лаб.2

08.00

13.

Периферни устройства  ЗПП

11 клас

25.01.2024

лаб.2

08.00

14.

Електрически инсталации и проектиране ЗИП

11 клас

26.01.2024

лаб.2

08.00

15.

Проектиране СПП

12 клас

26.01.2024

лаб.2

08.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012