Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.май, за определяне на годишна оценка, учебна 2022/2023 година

 

 № по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Производствена практика СПП

12 клас 

28.04.2023

ст.201-1

10.00

2.

Учебна практика: Системна администрация СПП

12 клас

28.04.2023

ст.201-2

10.00

3.

Електрически мрежи СПП

12 клас 

02.05.2023

ст.201

10.00

4.

Физическо възпитание и спорт ООП

12 клас

02.05.2023

Физк.салон

10.00

5.

Системна администрация СПП

12 клас

02.05.2023

ст.201

10.00

6.

Промишлени инсталации СПП

12 клас

03.05.2023

ст.201

10.00

7.

Гражданско образование ООП

12 клас

03.05.2023

ст.201

10.00

8.

Глобални мрежи СПП

12 клас

03.05.2023

ст.201

10.00

9.

Промишлени инсталации РПП

12 клас

04.05.2023

ст.201

10.00

10.

Български език и литература ООП

12 клас

04.05.2023 ст.201 10.00

11.

Програмиране за вградени микрокомпютърни системи  СПП

12 клас

04.05.2023

ст.201

10.00

12.

Програмни продукти СПП

12 клас

05.05.2023

ст.201

10.00

13.

Български език и литература РП

12 клас

05.05.2023

ст.201

10.00

14.

Математика ООП

12 клас

09.05.2023

ст.201

10.00

15.

Комуникационна техника и технологии СПП

12 клас

09.05.2023

ст.201

10.00

16.

Чужд език - Немски език ООП

12 клас

10.05.2023

ст.201

10.00

17.

Изграждане и диагностика на компютърни мрежи СПП

12 клас

10.05.2023

ст .201

10.00

18.

Учебна практика:Глобални мрежи СПП

12 клас

11.05.2023

ст.201

10.00

19.

Учебна практика: Комуникационна техника и технологии СПП

12 клас

12.05.2023

ст.201

10.00

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.януари, за определяне на годишна оценка, учебна 2022/2023 година

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Производствена практика СПП

11 клас

09.01.2023

ст.201

13.00

2.

Производствена практика СПП

12 клас

09.01.2023

ст.201

10.00

3.

Чужд език по професията:Английски език ЗП

12 клас

10.01.2023

ст.201

10.00

4.

Английски език  ЗП       

11 клас

10.01.2023

ст.201

10.00

5.

Защитни и специални инсталации ЗПП

11 клас

10.01.2023

ст.201

10.00

6.

Учебна практика:Комплексна практика по специалността СПП

12 клас

10.01.2023

ст.201

13.00

7.

Запомнящи устройства ЗПП

12 клас

11.01.2023

ст.201

10.00

8.

Периферни устройства ЗПП

11 клас

11.01.2023

ст.201

10.00

9.

ЗИП – Електрически инсталации и проектиране

11 клас

11.01.2023

ст.201

10.00

11.

Свят и личност ЗП          

12 клас

12.01.2023

ст.201

10.00

12.

Процесори и памети за РС ЗПП

11 клас

12.01.2023

ст.201

10.00

13.

Предприемачество ЗП    

11 клас

12.01.2023

ст.201

10.00

14.

Учебна практика: Електромонтажна СПП  

11 клас

12.01.2023

ст.201

13.00

15.

Български език и литература РП

12 клас

12.01.2023

ст.201

10.00

16.

Математика ЗП

11 клас

13.01.2023

ст.201

10.00

17.

Математика ЗП

12 клас

13.01.2023

ст.201

10.00

18.

Математика ООП

11 клас

13.01.2023

ст .201

10.00

19.

Математика ООП 

10 клас

13.01.2023

ст.201

10.00

20.

Математика ООП

12 клас

13.01.2023

ст.201

10.00

21.

Електрически инсталации в сгради  ЗПП

11 клас

13.01.2023

ст.201

10.00

22.

Компютърни мрежи ЗПП II част

12 клас

16.01.2023

ст.201

10.00

23.

Учебна практика:По специалността СПП

12 клас

16.01.2023

ст.201

13.00

24.

Химия и опазване на околната среда ООП       

10 клас

16.01.2023

ст.201

10.00

25.

Учебна практика:Контрол и диагностика  СПП

12 клас

16.01.2023

ст.201

13.00

26.

Електротехника ОПП       

9 клас

16.01.2023

ст.201

10.00

27.

Български език и литература ЗИП

11клас

17.01.2023

ст.201

10.00

28.

Български език и литература ЗИП

12 клас

17.01.2023

ст.201

10.00

29.

Гражданско образование ООП

12 клас

17.01.2023

ст.201

10.00

30.

География и икономика ООП

10 клас

17.01.2023

ст.201

10.00

31.

Гражданско образование ООП

11 клас

17.01.2023

ст.201

10.00

32.

Градивни елементи в електрониката РПП

9 клас

17.01.2023

ст.201

10.00

33.

Български език и литература  ЗП

12 клас

18.01.2023

ст.201

10.00

34.

Български език и литература  ЗП

11 клас

18.01.2023

ст.201

10.00

35.

Експлоатация и ремонт СПП

12 клас

18.01.2023

ст.201

10.00

36.

Български език и литература ООП

10 клас

18.01.2023

ст.201

10.00

37.

Български език и литература ООП

11 клас

18.01.2023

ст.201

10.00

38.

Български език и литература ООП

12 клас

18.01.2023

ст.201

10.00

39.

Български език и литература ООП

9 клас

18.01.2023

ст.201

10.00

40.

Философия ЗП

11 клас

19.01.2023

ст.201

10.00

41.

Чужд език по професията  Английски език ОПП

12 клас

19.01.2023

ст.201

10.00

42.

Физика и астрономия ООП

10 клас

19.01.2023

ст.201

10.00

43.

Немски език ООП

11 клас

 

19.01.2023

ст.201

10.00

44.

Немски език ООП

12 клас

19.01.2023

ст.201

10.00

45.

Здравословни и безопасни условия на труд ОПП        

9 клас

19.01.2023

ст.201

10.00

46.

Физическо възпитание и спорт ЗП

12 клас

20.01.2023

Физ.салон

10.00

47.

Физическо възпитание и спорт ООП

12 клас

20.01.2023

Физ.салон

10.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.януари, за провеждане на приравнителен изпит за определяне на годишна оценка, учебна 2022/2023 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Електротехника РПП

9 клас

11.01.2023

ст.201

10.00

 

 

 

 

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.септември, за определяне на годишна оценка, учебна 2021/2022 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Учебна практика: По специалността

СПП 11 клас

31.08.2022

УР 7

09.00

2.

Електрически инсталации в сгради  

СПП   11 клас

01.09.2022

УР 7

09.00

3.

Увод в сензорите и сензорните системи 

СПП 12 клас

01.09.2022

УР 7

09.00

4.

Руски език

ООП  9 клас

01.09.2022

УР 7

09.00

5.

Електрически машини и апарати  

СПП 11 клас

02.09.2022

УР 7

09.00

6.

Изграждане и диагностика на компютърни мрежи 

СПП 12 клас

02.09.2022

УР 7

09.00

7.

Монтаж ,експлоатация и ремонт на асансьори и подемници  

СПП 11 клас

02.09.2022

УР 7

09.00

8.

Здравословни и безопасни условия на труд 

ОПП 9клас

02.09.2022

УР 7

09.00

Професионална гимназия по битова техника © 2012