Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.септември, за определяне на годишна оценка, учебна 2021/2022 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Учебна практика: По специалността

СПП 11 клас

31.08.2022

УР 7

09.00

2.

Електрически инсталации в сгради  

СПП   11 клас

01.09.2022

УР 7

09.00

3.

Увод в сензорите и сензорните системи 

СПП 12 клас

01.09.2022

УР 7

09.00

4.

Руски език

ООП  9 клас

01.09.2022

УР 7

09.00

5.

Електрически машини и апарати  

СПП 11 клас

02.09.2022

УР 7

09.00

6.

Изграждане и диагностика на компютърни мрежи 

СПП 12 клас

02.09.2022

УР 7

09.00

7.

Монтаж ,експлоатация и ремонт на асансьори и подемници  

СПП 11 клас

02.09.2022

УР 7

09.00

8.

Здравословни и безопасни условия на труд 

ОПП 9клас

02.09.2022

УР 7

09.00

9.

Защитни  и специални инсталации  

РПП 11 клас

05.09.2022

УР 7

09.00

10.

Защитни и специални инсталации

ЗПП 11 клас

05.09.2022

УР 7

09.00

11.

Комуникационна техника и технологии 

СПП 12 клас

05.09.2022

УР 7

09.00

12.

Управление на асансьори и подемници 

СПП 11 клас

05.09.2022

УР 7

09.00

13.

Биология и здравно образование 

ООП 9 клас

05.09.2022

УР 7

09.00

14.

Немски език

ООП 11 клас

07.09.2022

УР 7

09.00

15.

Сензори и устройства в оптичните мрежови технологии 

РПП 12 клас

07.09.2022

УР 7

09.00

16.

Немски език

ООП 10 клас

07.09.2022

УР 7

09.00

17.

История и цивилизации

ООП 9 клас

07.09.2022

УР 7

09.00

18.

Учебна практика:Проследяване на електрически вериги в електрически уреди 

РПП 11клас

08.09.2022

УР 8

09.00

19.

Учебна практика: Електротехника и градивни елементи

ОПП 9 клас

08.09.2022

УР 7

09.00

20.

Учебна практика:Лабораторна –по електрически машини

СПП 11 клас

09.09.2022

УР 8

09.00

21.

Производствена практика

СПП 12 клас

09.09.2022

УР 7

09.00

22.

Български език и литература

ООП  11клас

12.09.2022

УР 7

09.00

23.

Български език и литература 

ЗИП 11 клас

12.09.2022

УР 7

09.00

24.

Български език и литература

ООП 10 клас

12.09.2022

УР 7

09.00

25.

Градивни елементи

ОПП 9 клас

12.09.2022

УР 7

09.00

26.

Учебна практика: Комуникационна техника и технологии 

СПП 12 клас

12.09.2022

УР 8

09.00

27.

Математика 

ООП 11 клас

13.09.2022

УР 7

09.00

28.

Математика

ЗП 11 клас

13.09.2022

УР 7

09.00

29.

Градивни елементи в електрониката 

РПП 9 клас

13.09.2022

УР 7

09.00

30.

Математика 

ООП 10 клас

13.09.2022

УР 7

09.00

31.

Програмиране за вградени микрокомпютърни системи 

СПП  12 клас

13.09.2022

УР 7

09.00

32.

Чужд език по професията Английски език 

ОПП  11 клас

14.09.2022

УР 7

09.00

33.

Гражданско образование

ООП  12 клас

14.09.2022

УР 7

09.00

34.

География и икономика

ООП 10 клас

14.09.2022

УР 7

09.00

35.

Гражданско образование 

ООП  11 клас

14.09.2022

УР 7

09.00

 

 

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.юни, за определяне на годишна оценка, учебна 2021/2022 година

 

№ по ред

учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

Физическо възпитание и спорт ЗП

12 клас

01.07. 2022

 

08.30

2.

Философия ЗП

11 клас

01.07.2022

каб.9

08.30

3.

Философия ООП

9 клас

01.07.2022

каб.9

08.30

4.

Философия ООП

10 клас

01.07.2022

каб.9

08.30

5.

Немски език ООП

10 клас

01.07..2022

каб.9

08.30

6.

Немски език ООП

11 клас

01.07..2022

каб.9

08.30

7.

Немски език ООП

12 клас

01.07.2022

каб.9

08.30

8.

Английски език ЗП - ЧЕП

12 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

9.

Английски език ООП

9 клас

04.07 .2022

каб.9

08.30

10.

ЗИП-Електрически инсталации и проектиране

11 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

11.

Физика и астрономия ООП

10 клас

 

04.07.2022

каб.9

08.30

12.

Математика ООП

10 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

13.

Чужд език по професията-Английски език ОПП

11 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

14.

Чужд език по професията-Английски език ОПП

12 клас

04.07.2022

каб.9

08.30

15.

УП:Контрол и диагностика

12 клас

04.07.2022

УР7

13.30

16.

Математика ЗП

12 класа

05.07.2022

каб.9

08.30

17.

 Математика ЗП

11 клас

05.07.2022

каб.9

08.30

18.

Математика ООП

9 клас

05.07.2022

каб .9

08.30

19.

Предприемачество ЗПП

11 клас

05.07.2022

каб.9

08.30

20.

Химия и опазване на околната среда ООП

10 клас

05.07.2022

каб.9

08.30

21.

УП: Заваряване

11 клас

05.07.2022

УР 4

13.30

22.

Математика ООП

11 клас

05 .07.2022

 

каб.9

08.30

23.

Математика ООП

12 клас

05.07.2022

каб.9

08.30

24.

Български език и литература ЗП

12 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

25.

Електрически инсталации в сгради ЗПП

11 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

26.

Български език и литература ООП  9 клас

06.07.2022

 

каб.9

08.30

27.

Български език и литература ООП

10 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

28.

Електроенергетика СПП

11 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

29.

Български език и литература ООП

11 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

30.

Мрежова и информационна сигурностСПП

12 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

31.

Български език и литература ООП

12 клас

06.07.2022

каб.9

08.30

32.

ЗИП Български език и литература

12 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

33.

ЗИП Български език и литература 11 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

34.

Биология и здравно образование ООП

9 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

35.

Биология и здравно образование ООП

10 клас

 

07.07.2022

 

каб.9

08.30

36.

Електроника ОПП 

11 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

37.

Управление на асансьори и подемници СПП

11 клас

07.07.2022

каб.9

08.30

38.

Увод в сензорите и сензорните системи СПП

12 клас

07.07..2022

каб.9

08.30

39.

РП  Български език и литература 

12 клас

07.07.2022

 

каб.9

08.30

40.

Защитни и специални инсталации ЗПП

11 клас

08.07.2022

каб.9

08.30

41.

Защитни и специални инсталации СПП

11 клас

08.07.2022

каб.9

08.30

42.

История и цивилизация ООП

9 клас

08.07.2022

каб.9

08.30

43.

История и цивилизация ООП  

10 клас

08.07.2022

каб.9

08.30

44.

РПП УП: Запомнящи и периферни устройства

11 клас

08.07..022

УР 6

13.30

 

45.

Комплексна практика по специалността

12 клас

08.07.2022

УР 7

13.30

 

46.

Процесори и памети за РС ЗПП

11 клас

11.07.2022

каб.9

08.30

47.

Информационни технологии ООП

9 клас

11.07.2022

каб.9

08.30

48.

УП: Електрически измервания ОПП

10 клас

11.07.2022

лаб.1

13.30

49.

РПП Защитни и специални инсталации 

11 клас

11.07.2022

каб.9

08.30

50.

РПП Компютърни архитектури

11 клас

11.07.2022

каб.9

08.30

51.

УП: Увод в сензорите и сензорните системи

12 клас

11.07.2022

УР 6

13.30

52.

 

 

ЗИП Компютърни мрежи и комуникации

11 клас

12.07.2022

каб.9

08.30

53.

Електротехника ОПП

9 клас

12.07.2022

каб.9

08.30

54.

РПП  УП:Електрически измервания

10 клас

12.07.2022

 

лаб.1

13.30

55.

Осветление СПП

11 клас

12.07.2022

каб.9

08..30

56.

УП: Мрежова и информационна сигурност

12 клас

12.07.2022

УР 6

13.30

57.

Производствена практика

12 клас

12.07.2022

УР 7

13.30

58.

Производствена практика ЗПП

11 клас

13.07.2022

УР 6

13.30

59.

Здравословни и безопасни условия на труд ОПП

9 клас

 

13.07.2022

каб.9

08.30

60.

География и икономика ООП

10 клас

13.07.2022

каб.9

08.30

61.

Гражданско образование ООП

11 клас

13.07.2022

каб.9

08.30

62.

Гражданско образование ООП

12 клас

 

13.07.2022

каб.9

08.30

63.

Физическо възпитание и спорт ООП

11 клас

14.07.2022

 

08.30

64.

Физическо възпитание и спорт ООП

12 клас

14.07.2022

 

08.30

 

Г Р А Ф И К - изпитна сесия м.май, учебна 2021/2022 година

 

№ по ред

изпити по учебен  предмет

дата

място

час

1.

Математика ООП 

12 клас

03.05.2022

лаб.2

08.00

2.

Автоматизация ЗПП

12 клас

04.05.2022

каб.10

08.00

3.

Чужд език по професията –Английски език  Отр.ПП

12 клас

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012