Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К  -  изпитна сесия м. април, учебна 2020/2021 година - 12 клас

 

№ по ред

Учебен предмет

Дата

Кабинет

Начален час

1.

Програмиране на Web дизайн ЗПП

12клас

16.04.2021

УР 7

08.30

2.

Производствена практика  ЗПП

12 клас

16.04.2021

УР 8

14.00

3.

Производствена практика ЗПП

12 клас

19.04.2021

УР 7

12.00

4.

ЗИПП Оптични мрежи и комуникации

12 клас

19.04.2021

каб.10

08.30

5.

Автоматизация ЗПП

12 клас

19.04.2021

каб.10

08.30

6.

Учебна практика по:

Запомнящи устройства ЗПП

12 клас

20.04.2021

УР 7

10.00

7.

Учебна практика :

Лабораторна – по специалността

12 клас

20.04.2021

УР 8

13.00

8.

Математика ЗП

12 клас

21.04.2021

лаб.2

08.30

9.

ЗИПП Методи за защита в комуникациите

12 клас

21.04.2021

лаб.2

08.30

10.

Учебна практика по:

Асемблиране на РС ЗПП

12 клас

22.04.2021

УР 7

08.30

11.

Физическо възпитание и спорт ЗП

12 клас

22.04.2021

-

08.00

12.

Приложен мрежови софтуер ЗПП

12 клас

23.04.2021

лаб.1

08.30

13.

Компютърни мрежи II част ЗПП

12 кла

26.04.2021

каб.10

08.30

14.

Свят и личност ЗП

12 клас

26.04.2021

каб.10

08.30

15.

Монтаж,експлоатация и ремонт на асансьори и подемници ЗПП

12 клас

26.04.2021

каб.10

08.30

16.

Учебна практика по:

Периферни устройства ЗПП

12 клас

27.04.2021

УР 7

10.00

17.

Комуникационни технологии ЗПП

12 клас

27.04.2021

лаб.1

08.30

18.

Запомнящи устройства ЗПП

12 клас

28.04.2021

лаб.2

08.30

19.

Запомнящи устройства ЗПП

12 клас

28.04.2021

лаб.2

08.30

20.

Български език и литература ЗП

12 клас

28.04.2021

лаб.2

08.30

21.

Комплексна практика по специалността ЗПП

12 клас

29.04.2021

УР 7

14.00

22.

Български език и литература  ЗИП

12 клас

29.04.2021

каб.14

08.30

 

Г Р А Ф И К  -  януарска изпитна сесия, учебна 2020/2021 година

№ по ред

Учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

История и цивилизация ЗП 

11клас

18.01.2021

лаб.2

08.00

2.

Свят и личност ЗП

12 клас

18.01.2021

лаб.2

08.00

3.

Здравословни и безопасни условия на труд ОПП  

9 клас

18.01.2021 

лаб.2

08.00

4.

Учебна практика по: Периферни устройства ЗПП

11 клас

19.01.2021

УР 6

13.00

5.

Електрически машини и апарати ЗПП

11 клас

19.01.2021 

лаб.2

08.00

6.

Учебна практика по: Обработка на материали ОПП 

9 клас

19.01.2021

УР 4

09.30

7.

Учебна практика по: Производствена практика ЗПП

12 клас

19.01.2021

УР 5

09.30

8.

Гражданско образование ООП

11клас

19.01.2021

лаб.2

08.00

9.

Комплексна практика по специалността ЗПП

12 клас

20.01.2021

УР 6

09.30

10.

Електрически инсталации в сгради  ЗПП

11 клас

20.01.2021

каб.10

08.00

11.

Дънни платки за РС ЗПП

11 клас

20.01.2021

каб.10

08.00

12.

Електротехника ОПП

9 клас

20.01.2021

каб.10

08.00

13.

Английски език ЗП

11 клас

20.01.2021

каб.10

08.00

14.

Учебна практика: по специалността  ЗПП

12 клас

20.01.2021

УР 8

09.30

15.

Философия ЗП

11 клас

21.01.2021

лаб .2

08.00

16.

Химия и опазване на околната среда ООП

10 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

17.

Химия и опазване на околната среда ООП

9 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

18.

Чужд език по професията-Английски език ЗПП

12 клас

 21.01.2021

лаб .2

08.00

19.

Чужд език по професията ОПП

11 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

20.

Проектиране на асансьори ЗПП

12 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

21.

Компютърни мрежи II част ЗПП

12 клас

21.01.2021

лаб.2

08.00

22.

Производствена практика ЗПП

12 клас

22.01.2021

УР 6

13.00

23.

Производствена практика ЗПП

11 клас

22.01.2021

УР 6

13.00

24.

Български език и литература ООП

10 клас

22.01.2021

лаб.4

08.00

25.

Български език и литература ЗП

11 клас

22.01.2021

лаб.4

08.00

26.

Български език и литература ООП

11 клас

22.01.2021

лаб.4

08.00

27.

Български език и литература ЗП

12 клас

22.01.2021.

лаб.4

08.00

28.

Техническа механика ОПП

9 клас

22.01.2021

лаб.4

08.00

29.

Учебна практика: електромонтажна  ЗПП

11клас

22.01.2021

 УР 5

09.30

30.

Математика ЗП

12 клас

 25.01.2021

лаб.2

08.00

31.

Математика  ЗП 

11 клас

25.01.2021

лаб.2

08.00

32.

Математика ООП

11 клас

25.01.2021

лаб.2

08.00

33.

Проектиране на електронни схеми ЗПП

11 клас

25.01.2021

каб.10

08.00

34.

Осветление  ЗПП

11 клас

25.01.2021

лаб.2

08.00

35.

Материалознание ОПП

9 клас

25.01.2021

лаб.2

08.00

36.

ЗИПП  Устройство за съхранение на информацията 

12 клас

  26.01.2021

лаб.2

08.00

37.

Учебна практика по: Процесори,памети и дънни платки  ЗПП

11 клас

26.01.2021

УР.6

13.00

38.

ЗИП Български език и литература

11 клас

26.01.2021

лаб.2

08.00

39.

ЗИП Български език и литература

12 клас

26.01.2021

лаб.2

08.00

40.

Учебна практика: Обработка на материали РПП

9 клас

26.01.2021

УР 4

09.30

41.

Защитни и специални инсталации  ЗПП

11 клас

 26.01.2021

лаб.2

08.00

42.

Програмиране  на Web дизайн ЗПП

12 клас

27.01.2021

УР.6

09.30

43.

Компютърни мрежи I част ЗПП

11 клас

27.01.2021

каб.10

08.00

44.

Електротехника РПП

9 клас  

27.01.2021

каб.10

08.00

45.

Физическо възпитание и спорт ЗП

12 клас

27.01.2021

 

08.00

46.

Физическо възпитание и спорт ООП

11 клас

27.01.2021

 

08.00

47.

Асансьори със сложно управление ЗПП

12 клас  

27.01.2021

каб.10

08.00

48.

Процесори и памети за РС ЗПП

11 клас

28.01.2021

лаб.2

08.00

49.

Материалознание РПП

9 клас

28.01.2021

лаб.2

08.00

50.

ЗИПП  Електроника 

11 клас

28.01.2021

лаб.2

08.00

51.

Управление на асансьори и подемници ЗПП

12 клас

28.01.2021

лаб.2

08.00

52.

Предприемачество ЗПП

11 клас

28.01.2021

лаб.2

08.00

53.

ЗИПП  Оптични мрежи и комуникации 

12 клас

28.01.2021

лаб.2

08.00

54.

Учебна практика:                по специалността  ЗПП

12 клас

29.01.2021

УР 5

09.30

55

Учебна практика : лабораторна - по специалността  ЗПП

12 клас

29.01.2021

УР 8

13..00 

Професионална гимназия по битова техника © 2012