Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Самостоятелна форма

Самостоятелна форма

Съгласно чл. 31, ал. 2 от Правилника за дейността на ПГБТ изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва:

- редовна: м. януари 

- поправителни: м. април-май (само за учениците от 12 клас); м. юли - 1-15.07.; м. септември - 1-14.09.

Конкретните дати се обявяват не по-късно от 20 дни преди началото на сесията в сайта и на общодостъпно място в училището.

 

Г Р А Ф И К  -  януарска изпитна сесия, учебна 2020/2021 година

№ по ред

Учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

 

 

   

2.

 

     

3.

 

     

4.

 

     

5.

 

     

6.

 

     

7.

 

     

8.

 

     

9.

 

     

10.

 

     

11.

 

     

12.

 

     

13.

 

     

14.

 

     

15.

 

     

16.

 

     

17.

 

     

18.

 

     

19.

       

20.

 

     

21.

 

     

22.

 

     

23.


 

     


 

 

Г Р А Ф И К  -  за провеждане на приравнителни изпити, за определяне на годишна оценка за ученици от самостоятелна форма на обучение, септемврийска изпитна сесия, учебна 2019/2020 година

№ по ред

Учебен предмет

дата

кабинет

начален час

1.

 

     

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012