Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Родителски срещи

 

Час

 Дата

Клас

  

12.09.2023 г. 

VIII - а,б,в,г,д

   03-05.10.2023 г. 

IX - а,б,в,г,д

X - а,б,в,г,д

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

 

05-07.12.2023 г.

VIII - а,б,в,г,д

 IX - а,б,в,г,д

X - а,б,в,г,д

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

  04-07.02.2024г.

XII - а,б,в,г,д   

  09-11.04.2024 г.

VIII - а,б,в,г,д

IX - а,б,в,г,д

X - а,б,в,г,д

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

     
     

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012