Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Родителски срещи

 

Час

 Дата

Клас

  

12.09.2023 г. 

VIII - а,б,в,г,д

  18.30   04.10.2023 г. 

IX - а,б,в,г,д

X -  а,б,в,г,д

  18.30  05.10.2023 г. 

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

 18.30  05.12.2023 г.

VIII - а,б,в,г,д

IX - а,б,в,г,д

X - а,б,в,г,д

18.30

 07.12.2023 г.

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

 18.30 13.02.2024г.

XII - а,б,в,г,д   

 18.30 10.04.2024 г.

VIII - а,б,в,г,д

IX - а,б,в,г,д

XI - в,г

18.30 11.04.2024 г.

X - а,б,в,г,д

XI - а,б,д

XII - а,б,в,г,д

     

 

VIII - а,б,в,г,д

IX - а,б,в,г,д

X - а,б,в,г,д

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012