Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Родителски срещи

 

Час

 Дата

 

Клас

 

18.30 

23.09.2021 г. 

VIII - а,б,г,д

  04-08.10.2021 г.

IX - а,б,в,г,д

X-а,б,в,г,д

XI-а,б,в,г,д

XII - а,б,в

18.30

1.12.2021 г.

VIII - а,б,в,г,д

 X-а,б,в

XII - а,б,в

18.30 2.12.2021 г.

IX - а,б,в,г,д

X-г,д

XI-а,б,в,г,д

  26.01.2022 г. XII - а,б,в
  28-31.03.2022 г.

VIII - а,б,в,г,д

IX - а,б,в,г,д

X-а,б,в,г,д

XI-а,б,в,г,д

XII - а,б,в

     
     

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012