Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Родителски срещи

 

Час

 Дата

Клас

  

08.09.2022 г. 

VIII - а,б,в,г,д

  04-06.10.2022 г.

IX - а,б,в,г,д

X - а,б,в,г,д

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

 

29.11.-01.12.2022 г.

VIII - а,б,в,г,д

 IX - а,б,в,г,д

X - а,б,в,г,д

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

  26.01.2023 г.

XII - а,б,в,г,д   

  28-31.03.2023 г.

VIII - а,б,в,г,д

IX - а,б,в,г,д

X - а,б,в,г,д

XI - а,б,в,г,д

XII - а,б,в,г,д

     
     

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012