Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Ваканции и неучебни дни

Eсенна ваканция                 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.

Коледна ваканция              23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.

Междусрочна ваканция     03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.

Пролетна за  I-ХІ клас       30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.

Пролетна за  ХІI клас        05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.

 

Неучебни дни:

17.05.2024 г. - ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2024 г. - Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024 г. - изпит по БЕЛ от националното външно оценяване в края на VII  клас

21.06.2024 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

 

Начало на втория учебен срок: 06.02.2024 г.

 

Край на втория учебен срок:

13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)
28.06.2024 г. – VIII - IX клас (18 учебни седмици + 2 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка в Х и в XI клас)

 

Отбелязване 60-годишния юбилей на ПГБТ:  28.11.2023 г. - неучебен, присъствен ден 

Ден на отворените врати: 19.04.2024 - неучебен, присъствен ден 

Спортен празник:  02.05.2024 г. - неучебен, присъствен ден 


 

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012