Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Ваканции и неучебни дни

Eсенна     30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл.

Коледна   24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.

Междусрочна    30.01.2019 г. 03.02.2021г.вкл.

Пролетна за  I-ХІ клас  03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.

Пролетна за  ХІI клас  08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл.

 

Неучебни дни:

19.05.2021 г. - ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. - Втори ДЗИ 

25.05.2021 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

 

Начало на втория учебен срок: 04.02.2021 г.

 

Край на втория учебен срок:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.06.2021 г. – VIII - IX клас (18 учебни седмици)

14.07.2021 г.  X - XI клас

 

Спортен празник: 23.10.2020 г.  - неучебен, присъствен ден 

Ден на таланта - Коледно тържество: 23.12.2020 г.- неучебен, присъствен ден 

Празник на ПГБТ: 07.05.2021 г. - неучебен, присъствен ден 

Професионална гимназия по битова техника © 2012