Електронен дневник

Учебен процес » Графици » Ваканции и неучебни дни

Eсенна ваканция                30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.

Коледна ваканция             24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл.

Междусрочна ваканция     01.02.2022 г.

Пролетна за  I-ХІ клас       01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.

Пролетна за  ХІI клас        07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.

 

Неучебни дни:

18.05.2022 г. - ДЗИ по БЕЛ 

20.05.2022 г. - Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2022 г. - неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности

14.06.2022 г. - изпит по БЕЛ от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

16.06.2022 г. - изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

 

Начало на втория учебен срок: 02.02.2022 г.

 

Край на втория учебен срок:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
30.06.2022 г. – VIII - IX клас (18 учебни седмици + 2 седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2022 г. за паралелки с професионална подготовка в Х и в XI клас)

 

Спортен празник: 29.10.2021 г. - неучебен, присъствен ден 

Ден на таланта - Коледно тържество: 23.12.2021 г. - неучебен, присъствен ден 

Празник на ПГБТ: 05.05.2022 г. - неучебен, присъствен ден 

Професионална гимназия по битова техника © 2012