Електронен дневник

Специалности » Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

ПРОФЕСИЯ:ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА

Специалността  522010 Електротехник, специалност 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтажа, поддръжката, ремонта и проектирането на различни видове асансьорни уредби и подемни съоръжения.

 

            При упражняване на професията се извършват следните основни дейности:

⇒ Монтаж на отделни елементи, възли и цялостни асансьорни уредби

⇒ Монтаж на подемна техника

⇒ Откриване и отстраняване на повреди

⇒ Техническо обслужване и ремонт на асансьорна и подемна техника

⇒ Работа с техническа и нормативна документация

⇒ Проектиране на отделни възли от асансьорната уредба

⇒ Общуване с клиенти

 

            Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.

 

            Завършилите обучение по тази професия могат да работят в:

⇒ сервизи за монтаж, поддръжка и ремонт на подемна и асансьорна техника

⇒ фирми, производители или вносители на части за подемна и асансьорна техника

⇒ собствен сервиз за монтаж и поддръжка на подемна и асансьорна техника

Срок на обучение: 5 години

Успешно завършилите обучението си по тази професия получават:

⇒ диплома за средно образование

⇒ свидетелство за трета степен на професионална квалификация

удостоверение за правоспособност за упражняване на професията

⇒ възможност за кандидатстване във всички ВУЗ – ове

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012