Електронен дневник

Специалности » електрически инсталации

ПРОФЕСИЯ: ЕЛЕКТРОТЕХНИК
СПЕЦИАЛНОСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

 

             Професия   522010 Електротехник, специалност 5220109 Електрически инсталации  дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на проектирането, монтажа, поддръжката и ремонта на различни видове електрически инсталации.

             При упражняването на професията се извършват следните дейности:

⇒ монтаж на различни видове електрически инсталации в сгради

⇒ монтаж на осветителни тела

⇒ монтаж и свързване на електрически машини, токоизправители, кондензаторни и акумулаторни батерии

⇒ монтаж и свързване на електрически табла

⇒ полагане на кабелни и въздушни мрежи

⇒ присъединяване на електрически инсталации към електроразпределителна мрежа НН

⇒ експлоатация и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, електрически машини, токоизправители, кондензаторни и    акумулаторни батерии. Диагностика и контрол

⇒ избор на схеми за електрозадвижване и регулиране на различни механизми 

⇒ работа с техническа и нормативна документация

 

            Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.

 

            Завършилите обучението си по тази професия могат да работят във:

⇒ фирми за монтаж и ремонт на различни видове електрически инсталации

⇒ фирми, производители и вносители на електроинсталационни материали и изделия

⇒ фирми, изпълняващи дейности свързани с електрозахранването

⇒ собствена фирма за монтаж и ремонт на електрически инсталации

            Срок на обучение: 5 години

            Успешно завършилите обучението си по тази професия получават:

⇒ диплома за средно образование

⇒ свидетелство за трета степен на професионална квалификация

⇒ възможност за кандидатстване във всички ВУЗ-ове

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012