Електронен дневник

Предоставяни услуги » Документи за завършен клас, етап или степен на образование

Издаване на диплома за средно образование Изтегли Преглед
Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование Изтегли Преглед
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование Изтегли Преглед
Професионална гимназия по битова техника © 2012