Електронен дневник

За нас » История

Историята на Професионална гимназия по битова техника / ПГБТ/ датира от 1963 г.

 

Започва като Професионално техническо училище по електротехника с две специалности – „Електромонтьор на силнотокови инсталации” и „Електромонтьор на слаботокови инсталации”. През следващите години специалностите се увеличават – 1964 „Електромонтьор на електрически машини, уреди и апарати" и „Електромонтьор на КИП и САР”.

 

През 1967 г. училището е преобразувано в Средно професионално техническо училище по електропромишленост /познато под името „Малчика”/. Открива се и нова специалност „Монтьор на асансьорни уредби” /единствена за цяла Южна България/.

Създадени са самостоятелни производствени звена в Електроапаратурен завод и завод за Асинхронни електродвигатели, а по-късно - Учебен производствен комплекс за специалностите – „Електромонтьор на електрически машини уреди и апарати” и „Монтьор на електронна техника”.

 

През 1988 г. за 25-годишен юбилей училището е наградено с орден „Св.св.Кирил и Методий”, трета степен.

Освен че училището години наред приоритетно осигурява електротехнически кадри в Пловдивска област, учениците му успешно продължават образованието си във висши учебни заведения.

Разкриват се нови специалности, конкурентни на пазара на труда - „Монтьор на контролно-измервателна и регулираща апаратура”, „Монтьор на битова техника”, „Монтьор на радиоелектронна техника”.

През 1998г. е създадена нова паралелка с пилотна професия „Техник на битова техника”, с 5-годишен курс на обучение, на модулен принцип. Училището получава оборудване по програма „ФАР”. Започва обучение по втора професия на модулен принцип  - „Техник на електрически инсталации”.

През 2002-2003г. училището е преименувано на Професионална гимназия по битова техника. Открива се и нова специалност с 5-годишен курс на обучение „Техник на съобщителна техника”.

 

През последните години в училището се обучават ученици с професии и специалности необходими на днешния ден и с големи възможности за реализация:

- Електротехник/Електрически инсталации

- Електротехник/Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника

- Техник на компютърни системи/Компютърни мрежи

- Техник по комуникационни системи/Оптически комуникационни системи 

- Техник на компютърни системи/Компютърна техника и технологии  

 

Професионална гимназия по битова техника © 2012