Електронен дневник

За нас » Извънкласна дейност

През учебната 2018/2019 година в ПГ по битова техника се сформираха следните занимания по интереси:

 

          Клуб „ИКТ“  с ръководител инж.Димитър Стоянов

 

          Клуб „Проектиране на електроника“ с ръководител инж.Димитър Стоянов

 

          Учебен сервиз „Техническо обслужване, ремонт и  диагностика на РС“ с ръководител инж. Юрий Илиев

 

          Учебно предприятие „Ню арт“ с ръководител Тодорка Груева

 

          Клуб „Електроника“ с ръководител инж. Николай Лозенов

 

          Клуб „Приложна математика“ с ръководител Дафинка Стоилова

 

          Клуб „Компютърен тунинг“ с ръководител инж. Петър Петров

 

          Клуб „Различната биология“ с ръководител Иванка Николова

     

          Клуб за волейбол и здравословен начин на живот „Да спортуваме заедно“ с ръководител Аница Христова

 

          Клуб „Народни танци и хора“ с ръководител Ана Джугаланова

 

          Клуб „Пловдив 2019“ с ръководител Грозданка Кискинова 

 

  

В ПГБТ през 2014/2015 учебна година са сформирани следните клубове по програма

 BG 051РО001 – 4.2.05   «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти  (У С П Е Х )

 

           "Мъжете са от Марс, жените от Венера" с ръководител Марина Татарова

 

          " Да спортуваме заедно" с ръководител Аница Христова

 

         " Приятели на Армията "  с ръководител  инж. Цветана Петкова

 

        " Пътя към успеха " с ръководител Тодорка Груева

 

          " Математическа мисъл " с ръководител Дафинка Стоилова

 

          " Ученик-журналист от мястото на събитието " с ръководител Антоанета Кръстева

 

          " Училищен електронен вестник " с ръководител Олга Димитрова

 

 

 

В ПГБТ през 2013/2014 учебна година са сформирани следните клубове по програма

 BG 051РО001 – 4.2.05   «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти  (У С П Е Х )

 

           "Мъжете са от Марс, жените от Венера" с ръководител Марина Татарова

 

          " Да спортуваме заедно" с ръководител Аница Христова

 

         " Приятели на Армията "  с ръководител  инж. Цветана Петкова

 

           "Електронната джунгла и паяжината" с ръководител инж. Димитър Сираков

 

          " INUX- алтернатива на   WINDOWS" с ръководител инж.Юрий Илиев

 

          " Лего роботика " с ръководител инж.Добринка Младенова

 

          " Пътя към успеха " с ръководител Тодорка Груева

 

          " Математическа мисъл " с ръководител Дафинка Стоилова

 

          " Приятели на авиацията " с ръководител инж.Атанас Кантарев

 

          " Екоалтернативи " с ръководител инж.Стефан Шенков

 

          " Ученик-журналист от мястото на събитието " с ръководител Антоанета Кръстева

 

          " Училищен електронен вестник " с ръководител Олга Димитрова

 

В ПГБТ през 2012/2013 учебна година бяха сформирани следните клубове по програма

 BG 051РО001 – 4.2.05   «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти  (У С П Е Х )

 

           "Мъжете са от Марс, жените от Венера" с ръководител Марина Татарова

 

          " Мисли в зелено" с ръководители Иванка Николова и Ненка Кънова

 

          " Приятели на Армията "  с ръководител  инж. Цветана Петкова

 

           "Електрониката в РС-лесна и чудесна" с ръководител инж. Димитър Сираков

 

          " Школа по физика" с ръководител инж.Николай Лозенов

 

          " Лего роботика " с ръководител инж.Тодорка Граматова

 

          " Пътя към успеха " с ръководител Тодорка Груева

 

          " Математическа мисъл " с ръководител Дафинка Стоилова

 

          " Приятели на авияцията " с ръководител инж.Атанас Кантарев

 

          " Екоалтернативи " с ръководител инж.Стефан Шенков

 

 

В ПГБТ през 2011/2012 учебна година бяха сформирани следните клубове по програма " УСПЕХ " :

 

           "Мъжете са от Марс, жените от Венера" с ръководител Марина Татарова

 

          " Приятели на физиката" с ръководител инж. Николай Лозенов

 

          " Роботика и моделиране "  с ръководител  инж. Тодорка Граматова

 

           "Да оцелееш в паяжинатас ръководител инж. Димитър Сираков

 

          " Кой съм аз и откъде идвам" с ръководител Аница Христова

 

          " Цената на моето здраве " с ръководители Ана Джугаланова и Аница Христова

 

  

Професионална гимназия по битова техника © 2012