Електронен дневник

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БИТОВА ТЕХНИКАСграда

 

 

ПГБТ  е държавно, доказало се средно професионално учебно заведение с регионално и национално значение за подготовка на млади хора в сферата на средното образование. 


Днес в ПГБТ се осъществява КАЧЕСТВЕНО обучение на технически кадри по електрически инсталации, компютърни мрежи, компютърна техника и технологии, оптически комуникационни системи и електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника.


ПГБТ  има  60-годишна традиция в подготовката на кадри за икономиката на страната. Професионалната подготовка е съобразена с изискванията на средното професионално образование.


Поемайки отговорността за професионалното израстване на учениците, постъпили в училището, учителите в ПГБТ работят всеотдайно за продължаване на традициите на гимназията за изграждане на

 

ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, УВАЖАВАНИ ГРАЖДАНИ И МОДЕРНИ БЪЛГАРИ ЕВРОПЕЙЦИ.

 

 

 

 

Последни новини

РАБОТНО ВРЕМЕ на комисията за прием, учебна 2024/2025 г. от 8.00 до 18.00 часа   ВАЖНО!!!    МЯСТО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ...
Виж повече
Пубкликувана на 13 Jul,2024

Запознайте се с информацията от НАП за здравното осигуряване на завършващите 12. клас ученици. https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view    До 25 август ...
Виж повече
Пубкликувана на 15 Май,2024

Съгласно изменението на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението: Чл. 104а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2024 г., в сила от 16.04.2024 г.) (1) Зрелостници, както и лица, притежаващи ...
Виж повече
Пубкликувана на 23 Apr,2024
Професионална гимназия по битова техника © 2012