Електронен дневник

 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО БИТОВА ТЕХНИКАСграда

 

 

ПГБТ  е държавно, доказало се средно професионално учебно заведение с регионално и национално значение за подготовка на млади хора в сферата на средното образование. 


Днес в ПГБТ се осъществява КАЧЕСТВЕНО обучение на технически кадри по електрически инсталации, компютърни мрежи, компютърна техника и технологии, оптически комуникационни системи и електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника.


ПГБТ  има  59-годишна традиция в подготовката на кадри за икономиката на страната. Професионалната подготовка е съобразена с изискванията на средното професионално образование.


Поемайки отговорността за професионалното израстване на учениците, постъпили в училището, учителите в ПГБТ работят всеотдайно за продължаване на традициите на гимназията за изграждане на

 

ДОБРИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, УВАЖАВАНИ ГРАЖДАНИ И МОДЕРНИ БЪЛГАРИ ЕВРОПЕЙЦИ.

 

 

 

 

Последни новини

След трети етап, в ПГ по битова техника има едно свободно меясто по специалност: "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника ". Документи ще се приемат в Учебна канцелария, от 12.08 до 16.08, от 08.00 ...
Виж повече
Пубкликувана на 12 Aug,2022

След трети етап, в ПГ по битова техника има едно свободно меясто по специалност: "Компютърна техника и технологии". Документи ще се приемат в Учебна канцелария, от 04.08 до 08.08, от 08.00 до 15.30 часа. ...
Виж повече
Пубкликувана на 04 Aug,2022

РАБОТНО ВРЕМЕ на комисията за прием, учебна 2022/2023 г. от 8.00 до 18.00 часа ...
Виж повече
Пубкликувана на 12 Jul,2022
Професионална гимназия по битова техника © 2012