Електронен дневник

Проекти

НП
НП "СЪВРЕМЕННА, СИГУРНА И ДОСТЪПНА ОБРАЗОВАТЕЛНА
Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“   Изградените кътове за четене  - 2бр., са предпоставка за постигане на следните резултати: създаване на нов библиотечен фонд; повишаване качеството на образователния процес, както и
Публикувана на 19-02-2024
BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“
BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“
Основна цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците и трайното им приобщаване  в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.
Публикувана на 19-02-2024
Модернизиране на професионалното образование и обучение
Модернизиране на професионалното образование и
Стартираха дейностите по изпълнение на проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“. Същият се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021 – 2027. Целта на проекта е да се предложи модерно и качествено професионално
Публикувана на 19-02-2024
Национална програма
Национална програма "Бизнесът преподава
Модул "Бизнесът в училище" Изпълнението на настоящата програма ще има като краен ефект повишаване качеството на преподаването и формиране на знания и умения в областта на финансовата грамотност, предприемачеството и STEM компетентностите.Представители на предприятия запознават учениците с
Публикувана на 31-03-2022
проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до
 Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от
Публикувана на 23-02-2022
"ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ"
Проект BG05M20P001-2.011-0001  „Подкрепа за успех“ финансиран по ОП НОИР занимания по интереси: МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ, ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА, ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛНИ ШАМПИОНИ, ТЕНИС НА МАСА, МОДЕРНОТО ИЗКУСТВО допълнително обучение за обучителни затруднения - МАТЕМАТИКА, БЪЛГАРСКИ
Публикувана на 06-10-2020
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ
ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-000 „Подкрепа за успех“ Е НАСОЧЕН КЪМ НАМАЛЯВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ, НАСЪРЧАВАНЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПО ОП НОИР 2014-2020, СЪФИНАНСИРАН ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ. В ПГБТ са
Публикувана на 16-12-2019
„Практическо обучение на млади специалисти за развитие на ключови компетентности и умения в сектора на ИКТ – PractICT“
„Практическо обучение на млади специалисти за
  Стартира проект „Практическо обучение на млади специалисти за развитие на ключови компетентности и умения в сектора на ИКТ – PractICT“ № 2017-1-BG01-KA102-035914 Проект PractICT се изпълнява в рамките
Публикувана на 12-03-2018
„Осигуряване на съвременна образователна среда”
„Осигуряване на съвременна образователна ср
Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” модул "Модернизиране на системата на професионалното образование".
Публикувана на 14-08-2017
Твоят час
Твоят час
Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им з учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят чaс)". През учебната 2017/2018 г. в училището са сформирани 10 групи за дейности по интереси: Пътят към успеха,
Публикувана на 06-04-2017
НП
НП "Без свободен час"
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=75    Национална програма "На училище без отсъствия",  Мярка "Без свободен час в училище"                                      
Публикувана на 17-03-2014
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИКТ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИКТ
http://internet.mon.bg/ikt/  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ"   По тази програма бе оборудван нов компютърен кабинет със сървърна организация и 19 виртуални РС "ДИАНА" от фирма РИСК ЕЛЕКТРОНИК ООД.  
Публикувана на 17-03-2014
УСПЕХ
УСПЕХ
http://uspeh.mon.bg/   Проект  BG051PO001-4.2.05-0001  „Да направим училището привлекателно за младите хора      ”  УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”     По този проект в
Публикувана на 17-03-2014
ВАЛИДИРАНЕ - “Нова възможност за моето бъдеще ”
ВАЛИДИРАНЕ - “Нова възможност за моето бъдеще ”
http://validirane.mon.bg/ Проект BG051PO001-4.3.03-0001  “Нова възможност за моето бъдеще ”    По този проект ПГБТ извършва оценяване и издаване на документ за придобити неформални знания и умения по следните специалности:   Компютърни
Публикувана на 17-03-2014
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”
„УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”
http://praktiki.mon.bg/upraktiki/  Проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики”       По този проект ученици от ПГБТ са разпределени в различни сервизи за поддръжка на ИТ техника и изграждане на ИТ мрежи, асансьорни сервизи.
Публикувана на 17-03-2014
Професионална гимназия по битова техника © 2012